Verzió: 4.0

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére szóló 1310B jelű bevallás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervetek részére szóló 1310M jelű bevallás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 9.0

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatási igényekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

13110. számú Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.04.09.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről szóló 1320 számú nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, valamint az innovációs járulékelőlegről a 2013. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.03.08.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 6.0

Bevallás és 1329-A Adatszolgáltatás a 2013. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

Verzió: 3.0

Bevallás a 2013. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott feltételek igazolásához

Kizárólag papír alapon nyújtható be. 

Nem hatályos, archívumba került: 2014.09.03.
KERETPROGRAM:ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

Bevallás a társasházak részére a 2013. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről és az osztalék utáni adót kiváltó adóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói vagy a kisvállalati adó-alanyiság megszűnésével 2013-ban a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

Nem hatályos, archívumba került: 2014.03.10.
KERETPROGRAM:ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedése elidegenítésekor keletkező adókötelezettségéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEVALLÁS a 2013-ban első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2015.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről szóló 1350 jelű bevallás kihelyezése az internetre

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Kérjük, szíveskedjen az új veriót használni!

Verzió: 4.0

BEVALLÁS a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 9.0

Bevallás a 2013. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről


FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adónyilatkozat a 2013. évre a személyi jövedelemadó kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

NYILATKOZAT az egyszerűsített 1353E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás)

Nem hatályos, archívumba került: 2014.02.17.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 19.0

ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava
Verzió: 6.0

Bevallás a tevékenységét 2013. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó, a kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013. évben választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2014. évtől választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás a távszerencsejáték és játékautomaták játékadójáról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Bevallás a 2013. évi tranzakciós illeték kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól a 2013. évben negyedéves/éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozás során történt megszerzésének bejelentésére szolgáló adatlap

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén a különböző adatok bejelentéséhez.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Rendelkező nyilatkozatok a befizetett adó 1+1%-ról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Hagyatéki kimutatás az ingóörökség örökös által történő bevallásához megnevezésű nyomtatvány.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz

Nem hatályos, archívumba került: 2013.06.10.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 8.0

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava
Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2013. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezetnek 2013. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegéről szóló adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló 13K36 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézeten vagy a Magyar Államkincstáron keresztül nyújtott kölcsön 2013. évben elengedett összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A hitelintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2013. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2013. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A munkanélküli ellátás folyósításának – jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti – megszüntetéséről az állami foglalkoztatási szerv által teljesítendő 2013. évi adatszolgáltatás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2013. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A magánszemélyek részére 2013. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló 13K72 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2013. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az önkormányzati hivatalnak a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről teljesítendő adatszolgáltatás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás a 2005. június 30-át követően keletkezett, és a haszonhúzó magánszemély részére a 2013. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A 2005. június 30-át követően keletkezett és 2013. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló 13K77 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére 2013. évben kifizetett osztalék jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatására szolgáló 13K79 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély részére a 2013. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító szerv adatszolgáltatása a 2013. évben nyugdíj, illetve járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben 2013. évben kifizetett összegről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló 13K91 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A 2013. évben csereügyletből származó jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló 13K92 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló 13K97 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, valamint Bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozás részére 2013. évre.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

bevallás a kisvállalati adóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt szja 1%-os összeg felhasználásáról

Verzió: 2.0

Bevallás a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó részére forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 2013. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

Környezetvédelmi termékdíj 2013. évi bevallása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Munkáltatói adómegállapítás a 2013. évi személyi jövedelemadó megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava
Verzió: 2.0

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2013. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz, adónyilatkozat benyújtásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

A verzióváltásra kitöltést segítő súgó létrehozása miatt került sor.

Verzió: 5.0

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2013. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Tisztelt Adózó! A verzióváltás a NAV szervezeti átalakítása, továbbá a nyomtatvány 170-es lapjának módosítása miatt vált szükségessé. Kérjük, hogy az új verziót szíveskedjék használni

Verzió: 7.0

Bevallás a pénzügyi szervezetek 2013. évi különadójáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava
Verzió: 1.0

A hitelintézet 2013. évre vonatkozó, a Stabilitás Megtakarítási Számlák megnyitásáról és az azokra történt befizetésekről teljesítendő adatszolgáltatásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

BEJELENTő- ÉS VáltozásbejelentőLAP azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

13T1011 számú adat és változásbejelentő lap az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

BEJELENTő- ÉS VáltozásbejelentőLAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.09.03.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat-és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ adatlap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy – ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti – a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól ügyfélkapun történő benyújtás esetén

Kizárólag elektronikusan küldhető be!

Az adatlap kitöltési útmutatóját Horvátország Európai Uniós csatlakozása miatt módosítottuk.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól telefonon történő bejelentés eseténkizárólag a Kormányzati Ügyfélvonal részére

 

A nyomtatvány az Ügyfélkapun keresztül, illetve papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Az adatlap kitöltési útmutatóját Horvátország Európai Uniós csatlakozása miatt módosítottuk.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus úton történő benyújtás esetén

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatainak telefonos bejelentéséről

A nyomtatvány az Ügyfélkapun keresztül, illetve papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét  szolgálja.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentőlap és változásbejelentő lap az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról telefonos bejelentés esetén

A nyomtatvány az Ügyfélkapun keresztül, illetve papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét  szolgálja.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi / szabadalmi ügyvivői / közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

13T107 számú regisztrációs adatlap

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

13T108 számú kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 10.0

BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap az adóügyek elektronikus intézésére, illetve az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultsága megszűnésének bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

Az adatlap kizárólag a Cégszolgálat részére, elektronikus úton, a cég bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmével együtt nyújtható be! Az adatlap nem nyújtható be közvetlenül a NAV részére, sem elektronikus úton, sem papíralapon.

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.09.03.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatlap a kisvállalati adózás választásának bejelentésére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatlap, magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap magánszemélyek részére a START-cserekártya, a START BÓNUSZ, PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, továbbá többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkező tagként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS

az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

13TKORNY bejelentés a 2013. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

13TMUNK bejelentő és változásbejelentő lap a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

13VAMO nyomtatvány az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét visszteher mellett történő megszerzésének bejelentésére szolgáló adatlap

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog visszterhes vagyonátruházás során történt megszerzésének bejelentésére szolgáló adatlap

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2014. évre vonatkozóan a minimálbér másfélszeresét meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap 2013 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

K102 Az egyéni vállalkozó és a jogutód nélkül megszűnő adózó adatszolgáltatása a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2014.01.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

2010. évi környezetvédelmi termékdíj bejelentés

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód nélkül megszűnő kedvezményezettnek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény

Nem hatályos, archívumba került: 2014.02.15.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

PTGMGR ADATLAP a forgalmazó részére a megrendelő(k)től felvett megrendelések bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2014.01.30.
KERETPROGRAM:
 ÁNYK - AbevJava