Verzió: 6.0

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez

Verzió: 1.0
Kérelem a szokásos piaci ár megállapítása vagy előzetes konzultáció iránt, illetve beadvány a folyamatban lévő szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban
Verzió: 7.0

Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Verzió: 1.0

20T1011
ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

Verzió: 4.0

20T1011U BEJELENTŐ LAP - a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. tv. 44.§-a, illetve 71.§ (2) és (7) bekezdése alapján

Verzió: 7.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Verzió: 1.0

20T104 ADATBEJELENTŐ LAP a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

Verzió: 4.0

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 20T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő adatlap

Verzió: 1.0

20T1041INT
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti – a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

Verzió: 2.0

Archívumba helyezve: 2021.01.01.

20T1042E - Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól

Verzió: 1.0

Archívumba helyezve: 2021.01.01.

20T1042TEL - Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, telefonos ügyfélszolgálat útján, a 185-ös ügyfélvonalon történő bejelentés esetén kizárólag az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat részére

Ez a nyomtatvány elektronikusan vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

20T1043H Bejelentő és változásbejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő benyújtáskor

Verzió: 1.0

20T1043TEL Bejelentő és változásbejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített bejelentéskor 

Ez a nyomtatvány elektronikusan vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés NAV-hoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

20T1044D Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján az ISKOLASZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, ügyfélkapus benyújtáskor

Verzió: 1.0

20T1044TEL Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján az ISKOLASZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról,
telefonon történő benyújtáskor

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

20T1045NY Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján a KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról,
ügyfélkapus benyújtáskor

Verzió: 1.0

20T1045TEL Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján a KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról,
telefonon teljesített bejelentéskor

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

20T106 ADATSZOLGÁLTATÁS ügyvédi/ szabadalmi ügyvivői/ közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

Verzió: 1.0

Az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez, illetve törléséhez

Verzió: 1.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő alanyi státus megállapításához

Verzió: 2.0

 Archívumba helyezve: 2021.01.01.

 20T113 Kérelem a csoportos áfa adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

Verzió: 3.0

20T118 Adatlap- és változásbejelentő lap a csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos közös kérelem benyújtásához, illetve változásbejelentéshez

Verzió: 11.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

Verzió: 5.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A BÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉK) ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT (CIVIL) SZERVEZETEKNEK

Verzió: 2.0

20T201INT BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

Verzió: 8.0

20T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT SZERVEZETEKNEK ÉS EGYÉNI CÉGEKNEK

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP AZ ADÓKÖTELES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ TÖRZSKÖNYVI JOGI SZEMÉLYEKNEK

Verzió: 3.0

A TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓAZONOSÍTÓJELÉNEK, VÁMAZONOSÍTÓ SZÁMÁNAK EGYEDI KIADÁSÁHOZ, AZ ADATELTÉRÉSEK RENDEZÉSÉHEZ ÉS LEVELEZÉSI CÍM BEJELENTÉSÉHEZ

Verzió: 1.0

20TADRI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

Verzió: 1.0

20TING JELŰ ADATLAPHOZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

Verzió: 1.0

Kérelem transzferár-kiigazítással kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárás megindítására, illetve beadvány folyamatban lévő kölcsönös egyeztetési eljárásban

Verzió: 1.0

Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt