Verzió: 3.0

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozók tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2019-ben a társasági adó alanyává vált adózó társaságiadó-előlegéről 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2020.05.29.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem a szokásos piaci ár megállapítása vagy előzetes konzultáció iránt, illetve beadvány a folyamatban lévő szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A személyi jövedelemadó 1%-áról a 2019. rendelkező évben a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek adatainak megismerése iránti kérelem

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

Verzió: 7.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

Verzió: 1.0

Kérelem az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadottérték-adó visszatéríttetéséhez

Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépésére (Brexit) és annak egyelőre nem ismert dátumára tekintettel a 19ELEKAFA nyomtatványban Nagy-Britannia már nem jelölhető, azonban a Brexit időpontjáig a 18ELEKAFA nyomtatvány a GB igények benyújtására továbbra is használható 2019-ben.

Verzió: 1.0

Az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadottérték-adó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépésére (Brexit) és annak egyelőre nem ismert dátumára tekintettel a 19ELEKAFA_KIIGNY nyomtatványban Nagy-Britannia már nem jelölhető, azonban a Brexit időpontjáig a 18ELEKAFA_KIIGNY nyomtatvány a GB igények benyújtására továbbra is használható 2019-ben.

Verzió: 1.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról, a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve ha a kiutalt összegre nem tart igényt.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2020.04.18.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 8.0

Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

adat- és változásbejelentő lap egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 8.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti - a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, KÜNY tárhelye (korábbi ügyfélkapun) történő benyújtás esetén 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, telefonos ügyfélszolgálat útján, a 185-ös ügyfélvonalon történő bejelentés esetén kizárólag az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat részére

 FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja. 

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, KÜNY tárhelyen (korábbi nevén: ügyfélkapun) történő benyújtás esetén 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített bejelentések esetén 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja. 

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, KÜNY tárhelyen (korábbi nevén: ügyfélkapun) történő benyújtás esetén 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontjának alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonon történő bejelentés esetén

 FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú melléklet 14. pontjában foglaltak alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, KÜNY tárhelyen (korábbi nevén: ügyfélkapun) történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontjában foglaltak alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonon történő bejelentés esetén 

 

 FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja. 

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Regisztrációs adatlap az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

19T113 Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Adat- és változásbejelentő lap a csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos közös kérelem benyújtásához, illetve változásbejelentéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

19T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 11.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

19T201TSZ bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatlap magánszemély adóazonosítójelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.21.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS
az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem transzferár-kiigazítással kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárás megindítására, illetve beadvány folyamatban lévő kölcsönös egyeztetési eljárásban 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 8.0

Adatlap az élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések üzemeltetéséhez szükséges regisztrációs szám igényléséhez, valamint az automaták üzemeltetésében bekövetkezett változások bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.07.02.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

Verzió: 4.0

KÉRELEM az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez 

Verzió: 2.0

Nyilatkozat a 2004. január 1-jével kezdődő időszakban benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevételére irányuló bejelentéssel, kérelemmel összefüggésben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2020.03.05.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava