Verzió: 3.0

16110. számú Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.01.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2016. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.06.30.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisvállalati adó, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alól kikerült, 2016-ban a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.03.10.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 1643TAO bevallás utoljára 2017. február 28-án nyújtható be. Ezt követően a 1629-es bevallás használandó a társasági adó elszámolására és előleg bevallására.

Verzió: 1.0

1649 Bevallás a 2016. évben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.07.20.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.08.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.05.22.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az Art.9.számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról, a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve ha a kiutalt összegre nem tart igényt

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.02.17.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava  

Verzió: 5.0

Bejelentő- és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Bejelentő- és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bejelentő és változás-bejelentő adatlap a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 2016. évtől a biztosított végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma adatokkal bővül a munkáltató, kifizető által bejelentendő adatok köre. Kérjük, szíveskedjen elolvasni a kitöltési útmutatót.

A Tbj. 45. §-ának 2016.01.01. napjától hatályos kiegészítése szerint: a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya a kisadózóra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. A T1041 jelű bejelentő és változás-bejelentő adatlap tehát kizárólag a Tbj. szerint biztosított magánszemélyek bejelentésére szolgál, a főállású kisadózókkal kapcsolatos biztosítotti bejelentést a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) szerint kell teljesíteni.


Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti - a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, ügyfélkapun történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, országos telefonos ügyfélszolgálat útján, a 185-ös ügyfélvonalon történő bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

16T1043H bejelentő és változás-bejelentő adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

16T1043TEL bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített bejelentések esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTŐLAP Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTÓLAP Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Regisztrációs adatlap az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez, illetve törléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

KÉRELEM minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek  - a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével - , külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére, illetve a kisvállalati adózás hatálya alól történő kijelentkezés bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, továbbá többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkező tagként történő részvétel

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

16TING BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA
JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2017. évre vonatkozóan a minimálbér másfélszeresét meghaladó járulékalap választásról, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Kérdőív adóregisztrációt követő kockázatelemzéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Adatlap a bizonylatolási kötelezettség kizárólag számlával történő teljesítésére az Áfa tv.166.§(2) bekezdésében foglaltak szerint, vagy a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 1. melléklete szerinti tevékenység megszüntetésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.02.24.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava