Verzió: 1.0

Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

Verzió: 2.0

Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére 

Verzió: 2.0

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

Verzió: 2.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, valamint az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről a 2015. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.02.29.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

 Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.03.10.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás a 2015-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.07.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Az egyszerűsített bevallás választására szolgáló 1553NY jelű nyilatkozat nyomtatványkitöltő és ellenőrző programja

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.02.15.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.08.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.05.21.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

 Az Art. 9. számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Közlemény a jogutód nélkül megszűnő kedvezményezettnek átutalt szja 1%-os összeg felhasználásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.03.10.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bevallási nyilatkozat a munkáltatóval nem rendelkező magánszemély 2015. évi személyi jövedelemadójának, különadójának és egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásának adóhatóság által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.02.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 14.0

A nyomtatvány a társasági adóelőlegről szóló rendelkezés megtételére alkalmazandó.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2020.01.01.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

A kitöltéshez és a beküldéshez a nyomtatvány 14.0-ás verzióját szíveskedjen használni.

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

 Adat és változásbejelentő lap egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

15T103 Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijlentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

15T1041 bejelentő és változás-bejelentő adatlap a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az adatlap kitöltésével és NAV-hoz történő eljuttatásával ön eleget tesz az Art. 16. § (4) bekezdés a)-c), valamint (4b) pontjaiban foglalt bejelentési kötelezettségének. Kérjük, szíveskedjen elolvasni a kitöltési útmutatót is.

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti - a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

15T1042E bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, ügyfélkapun történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A bejelentés visszavonására és módosítására az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő 2 órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

A határidőn túl küldött bejelentéssel nem jön létre, nem módosítható és nem vonható vissza a foglalkoztatás. U-s adatlapot csak a munkavégzés megkezdése előtt, előremutatóan lehet benyújtani. A már eltelt/ledolgozott munkanapok visszamenőlegesen nem módosíthatóak.

A törlő adatlap a beérkezés időpontjában figyelembe vehető, még le nem dolgozott napok számával csökkenti a munkanapok számát. A törlendő munkaviszony beazonosíthatósága érdekében a törlendő foglalkoztatás jellege, továbbá törlendő foglalkoztatás kezdete adatnak pontosan egyeznie kell az U-s bejelentésben foglalt "törölni kívánt munkaviszonyra vonatkozó" foglalkoztatás jellege és kezdete adattal.

Verzió: 2.0

15T1042TEL bejelentő és változás-bejelentő adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, országos telefonos ügyfélszolgálat útján, a 185-ös ügyfélvonalon történő bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

bejelentő és változás-bejelentő adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetnie.

Verzió: 1.0

15T1043TEL bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól,
telefonon teljesített bejelentések esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról, ügyfélkapun történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonon történő bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

Verzió: 1.0

15T107 számú regisztrációs adatlap az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez, illetve törléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

15T108 számú kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ
az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.07.17.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A nyomtatványon a társasház közös képviselője, illetve a jogi személy vezető tisztségviselő is bejelentheti a képviseleti jogosultságát. Amennyiben a társasház közös képviselője gazdasági társaság, abban az esetben be kell jelenteni a társaság nevét és adószámát. A jogi személy vezető tisztségviselő esetén minden esetben be kell jelenteni a jogi személy nevét és adószámát. Az adatlapon a "Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem benyújtása" helyett a "Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló teljes körű lejárás lefolytatása" pontot lehet jelölni a 01-B lap E/11. pont h) alpontjában, ebben az esetben az állami adóhatóság a fizetési kedvezményi eljárás során elektronikus úton közli az adózókkal az eljárás során hozott határozatait, végzéseit, egyéb iratait.
Kérjük, hogy az adatlap új verzióját szíveskedjenek használni

Verzió: 1.0

ADATLAP
Az adóügyek elektronikus intézésére, illetve az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultsága megszűnésének bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.07.17.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 6.0

15T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek - a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével - , külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelő, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.04.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság által nyilvántartott civil szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.04.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.05.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

15T201TSZ bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi szeméyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

15T203 Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

ADATLAP a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap, magánszemélyek adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, továbbá többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkező tagként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.04.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS
15TING Az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.04.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bejelentés a 2015. évi környezetvédelmi termékdíj kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 2012-2015. évi környezetvédelmi termékdíj pótbejelentések a TKORNY adatlapon nyújthatóak be.

Verzió: 1.0

 Bejelentő és változásbejelentő lap a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

15TRAKT kérelem a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

15VAMO, az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.07.17.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2016. évre vonatkozóan a minimálbér másfélszeresét meghaladó járulékalap választásról,az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.21.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A program leírása: A munkáltatótól (társas vállakozástól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűntetésekor 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentőlap az egységes képviseleti jogosultság kiterjesztése az állami adó- és vámhatóságnál vezetett egységes folyószámla elektronikus lekérdezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.11.16.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Éves jelentés a szokásos piaci árat megállapító határozatban rögzített kritikus feltételek, tények, körülmények megváltozásáról, illetőleg annak hiányáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.07.21.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Környezetvédelmi termékdíj  2009. évi bevallása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.07.28.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava