Verzió: 5.0

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 10.0

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerint kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

A baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére szóló 1210B jelű bevallás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervetek részére szóló 1210M jelű bevallás 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 9.0

BEVALLÁS az államháztartással szembeni egyes juttatási igényekről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 5.0

12110. számú Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2013.03.21.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Bevallás a szakképzési hozzájárulásról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Bevallás a 2012. évben kezdődő üzleti évről szóló tűzvédelmi hozzájárulásról és annak önellenőrzéséről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, valamint az innovációs járulékelőlegről a 2012. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.28.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás és 1229-A Adatszolgáltatás a 2012. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Bevallás a 2012. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott feltételek igazolásához

Nem hatályos, archívumba került: 2013.08.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás a társasházak részére a 2012. évi személyi jövedelemadóról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó-alanyiság megszűnésével 2012-ben a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

Nem hatályos, archívumba került: 2013.03.12.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedése elidegenítésekor keletkező adókötelezettségéről szóló 1248 jelű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 4.0

Bevallás a 2012-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

Nem hatályos, archívumba került: 2014.09.03.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

BEVALLÁS a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 14.0

Bevallás a 2012. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adónyilatkozat a 2012. évre a személyi jövedelemadó kötelezettségről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

NYILATKOZAT az egyszerűsített 1253E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, túlvont nyugdíjjárulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás)

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.15.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 20.0

Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava
Verzió: 3.0

Bevallás a társasági adóról, a hitelintézeti járadék kötelezettségről, a csekély összegű (de minimis) támogatásokról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a tevékenységét 2012. évben megszüntető, valamint az átalakulással megszűnő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 4.0

Bevallás a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy egyszerűsített vállalkozói adót 2013. évtől választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Bevallás a pénznyerő automaták, pénznyerő rendszerek, valamint a játékautomaták játékadójáról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 5.0

Bevallás az egyes ágazatokat terhelő 2012. évi különadó, az adóévben jogelőd nélkül, kezdő, az átalakulással létrejött valamint megszűnő, és a 2012. évben a törvény hatálya alá került adóalany 2012. évi különadó előlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként a 2012. évben  negyedéves/éves  összesítő bevallás benyújtására kötelezettek részére

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.0

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 6.0

Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozás során történt megszerzésének bejelentésére szolgáló adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a bevételt szerző adatainak bejelentésre szolgáló adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolására jogosult gazdálkodó szervezetek részére az Itv. 74. § (5)-(8) bekezdései alapján

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bírósági értesítés a le nem rótt eljárási illetékről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Rendelkező nyilatkozatok a befizetett adó 1+1%-ról

Nem hatályos, archívumba került: 2013.05.21.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Az Art. 9. számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

Verzió: 2.0

Hagyatéki kimutatás az ingóörökség örökös által történő bevallásához megnevezésű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Igénylőlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mint állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2012. évre vonatkozóan a minimálbér meghaladó másfélszeresét meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.12.21.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról.

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a 2012. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten, Magyar Államkincstáron keresztül nyújtott kölcsön 2012. évben elengedett összegéről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

A biztosító intézet 2012. évi adatszolgáltatása

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2012. évi kifizetéséről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2012. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról

 

 

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Az állami foglalkoztatási szerv 2012. évi adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás - jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti – megszüntetésekor

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2012. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2012. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2012. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A 2005. június 30-át követően keletkezett és 2012. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről teljesítendő adatszolgáltatás (haszonhúzó magánszemély részére)

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

A 2005. június 30-át követően keletkezett és 2012. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről teljesítendő adatszolgáltatás (haszonhúzó szervezet részére)

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.0

A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére 2012. évben kifizetett osztalék jövedelemről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére „nem-nyugdíj szolgáltatás” címén kifizetett összegről és egyéb adatokról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2012. évi törlesztésével kapcsolatban

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély részére a 2012. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a 2012. évben nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatóktól  (adatszolgáltatás típusa=1)

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben 2012. évben kifizetett összegről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a 2012. évben csereügyletből származó jövedelemről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa a munkavállalójának az 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztés céljából adott kölcsön, vissza nem térítendő támogatás összegéről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Környezetvédelmi termékdíj 2012. évi készletre vételezési bevallása

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

Verzió: 3.0

Bevallás a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó részére forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 2012. év

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2012. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Adatlap a közigazgatási hatósági, bírósági eljárási illeték leletezésére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Hagyatéki kimutatás az ingóörökség örökös által történő bevallásához megnevezésű nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A 2012. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapítása

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2012. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz, adónyilatkozat benyújtásához

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2012. év

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 11.0

Bevallás a pénzügyi szervezetek 2012. évi különadójáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava
Verzió: 10.0

Bejelentő- és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.03.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adat- és változásbejelentő lap az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére (bejelentkezés, kijelentkezés)

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 9.0

Bejelentő- és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.03.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

Nem hatályos, archívumba került: 2013.06.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Az Art. 16. § (4) bekezdése alapján a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es számú bejelentő és változás-bejelentő nyomtatvány

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy – ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti – a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentés az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony(ok) adatairól /2010. évi LXXV. tv./

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Csoport bejelentése: amennyiben ugyanazzal a kezdettel, jelleggel és napok számával több magánszemély foglalkoztatását szeretnék bejelenteni (vagy visszavonnni), akkor az AbevJava kitöltő-programban lehetőség van a pótlapon kitöltött adatok másolására. Ehhez a jobb felső sarokban meg kell adni a másolatok számát, majd kattintani kell az „Új lap adat adatmásolással” ikonra. Figyeljenek a pontos kitöltésére, mert a bejelentés visszavonására vagy módosítására a bejelentést követő 2 órán belül, vagy ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követően kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség. Javítás NAV értesítés alapján: ekkor a megismételt bejelentés esetén is olyan adatbejelentés jelleget („U” vagy „T”) kell megadni, mint az eredeti, hibásnak minősített bejelentés jellege volt. Tehát hibás „U” jelű bejelentést „U” jelű bejelentéssel, hibás „T” jelű bejelentést „T” jelű megismételt bejelentéssel lehet javítani.

amennyiben ugyanazzal a kezdettel, jelleggel és napok számával több magánszemély foglalkoztatását szeretnék bejelenteni (vagy visszavonnni), akkor az AbevJava kitöltő-programban lehetőség van a pótlapon kitöltött adatok másolására. Ehhez a jobb felső sarokban meg kell adni a másolatok számát, majd kattintani kell az „Új lap adat adatmásolással” ikonra. , merta bejelentés visszavonására vagy módosítására a bejelentést követő , vagy ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követően kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, van lehetőség. ekkor a megismételt bejelentés esetén is olyan adatbejelentés jelleget („U” vagy „T”) kell megadni, mint az eredeti, hibásnak minősített bejelentés jellege volt. Tehát hibás „U” jelű bejelentést „U” jelű bejelentéssel, hibás „T” jelű bejelentést „T” jelű megismételt bejelentéssel lehet javítani.
Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól telefonon történő bejelentés (185-ös szám) esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány nem küldhető be (sem ügyfélkapun keresztül, sem papíron). A 12T1042TEL jelű adatlapot kizárólag azért tesszük elérhetővé az Önök számára, hogy a telefonon - a Kormányzati Ügyfélvonal (KEK KH) által fenntartott 185-ös számú ügyfélvonalán - teljesített bejelentések adóhatósághoz beérkezett adatait ellenőrizhessék, illetve azok adatlapba történő betölthetősége megvalósuljon.

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus úton történő benyújtás esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatainak telefonos bejelentéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

A nyomtatvány az Ügyfélkapun keresztül, illetve papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 3.0

Bejelentőlap az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bejelentő lap az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról telefonos bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

A nyomtatvány az Ügyfélkapun keresztül, illetve papír alapon nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét  szolgálja.

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi / szabadalmi ügyvivői / közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Regisztrációs adatlap a 3/2005. (I. 12.) kormányrendelettel módosított, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendelet alapján regisztrált számlakibocsátók adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státusz megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001(I.31.) kormányrendelet 19. § (5) bekezdése alapján, támogatás igénylése céljából, igazolás kérése az állami adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy a számlakibocsátás időpontjában a számlakibocsátóaz adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel

Verzió: 1.0

Kérelem a minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az állami adóhatóság a minősített adózót kérelmére az erre a célra létrehozott és közzétett külön nyilvántartásában tünteti fel. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 31. pontja alapján minősített adózó az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetőleg az adózó egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő. (Amennyiben a nyilvántartásba vételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból törli.)

Verzió: 1.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatlap az adóügyek elektronikus intézésére, illetve az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultsága megszűnésének bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 9.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az adatlap kizárólag a Cégszolgálat részére, elektronikus úton, a cég bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmével együtt nyújtható be! Az adatlap nem nyújtható be közvetlenül a NAV részére, sem elektronikus úton, sem papíralapon.

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 9.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

Nem hatályos, archívumba került: 2013.06.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap a kisvállalati adózás 2013. adóévre történő bejelentésére

Nem hatályos, archívumba került: 2013.01.15.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az adatszolgáltatás a magánszemély személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás hátralékának bejelentésére alkalmazandó

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.06.18.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Adatlap magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatlap magánszemélyek részére a START-kártya, START BÓNUSZ kártya, START PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Igazolás kiállítása iránti kérelem cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, továbbá többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkező tagként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Jegyzői adatszolgáltatás az ingatlannal rendelkező, külföldön bejegyzett szerveztek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentőlap ingatlan sorozatjellegű értékesítéséhez kapcsolódó áfakötelezettség megállapításához

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Fellebbezés adóigazolás, adóigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, adóigazolás kiadását megtagadó, adóigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Fellebbezés együttes adóigazolás, együttes adóigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, együttes adóigazolás kiadását megtagadó, együttes adóigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Fellebbezés jövedelemigazolás, jövedelemigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, jövedelemigazolás kiadását megtagadó, jövedelemigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Fellebbezés illetőségigazolás, illetőségigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, illetőségigazolás kiadását megtagadó, illetőségigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Fellebbezés köztartozásmentes adózói adatbázisban történő felvételt elutasító határozat ellen

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.02.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Kérelem együttes adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem jövedelemigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem illetőségigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás valódiságáról szóló tájékoztatás iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.02.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.02.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfél-azonosító szám igényléséhez, törléséhez, cseréjéhez benyújtott kérelem

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.02.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat adóigazolás kiadásához

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat  együttes adóigazolás kiadásához

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat jövedelemigazolás kiadásához

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat illetőségigazolás kiadásához

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.02.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepeltetés céljából benyújtott kérelem visszavonása

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.02.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Nyomtatvány az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentéséhez

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Vagyoni betét szerzésének bejelentésére szolgáló adatlap

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bejelentő adatlap az ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog visszterhes vagyonátruházás során történt megszerzésére vonatkozóan

Nem hatályos, archívumba került:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2013. évre vonatkozóan a minimálbér másfélszeresét meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

17
Verzió: 18.0

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

ADATLAP_2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az ADATLAP_2012-t az állami adóhatósághoz nem kell benyújtani, használata a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor ajánlott, mely alkalmas a megszűnt jogviszonyhoz kapcsolódó adatok rögzítésére.

Verzió: 3.0

Bevallás a népegészségügyi termékadóról

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Figyelem! Ez a nyomtatvány okmányirodai regisztrációt követően az Ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikusan is beadható! További információért, kérjük, látogasson el a magyarorszag.hu honlapra.

Verzió: 1.0

BEV_J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás a környezetvédelmi termékdíj 2012. éves negyedévi bevallásáról

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

K82
Verzió: 5.0

Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása az építőipari bontási/kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatban bejelentett adatokra vonatkozóan

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

K95
Verzió: 4.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott – kamatjövedelemmel kapcsolatos - igazolásról (az igazolás kiállítását követő hónap 12-éig)

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

K98
Verzió: 4.0

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a Karrier Híd Program keretében kiadott Igazolások kiadásával, visszavonásával, ismételt kiadásával összefüggő adatokról  a kiadást (visszavonást, ismételt kiadást) követő hó 5. napjáig.

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Igazolás a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadó 2010. évi elszámolásához

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A nyomtatványt az adóhatóság részére nem kell benyújtani. 

Verzió: 3.0

Igazolások a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadó elszámolásához

Nem hatályos, archívumba került: 2012.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A nyomtatványt az adóhatóság részére nem kell benyújtani.