Verzió: 17.0

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), valamint az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az éves bevallásra kötelezett adózók esetében a szakképzési hozzájárulás előlegének a bevallását az alábbi módon kell megtenni. Általános esetben a bevallási időszak 2009. 04. 01 – 2009. 06. 30., a bevallás gyakorisága éves(E), a nyomtatvány D) blokkjában szükséges jelölni, hogy a bevallást előlegfizetés miatt nyújtom be, a 0901-01lapon a 4. sorban csak az f) oszlopban szerepelhet adat.
„A szakképzési hozzájárulás elszámolása végett nyújtom be” kódkockát az előlegbevallás esetén nem kell kitölteni. Fent nevezett kódkockát az éves elszámolás esetén, az adóévet követően 2010. február 25-ig benyújtandó bevallásban kell megjelölni.
Azoknak az éves bevallóknak, akiknek a szakképzési hozzájárulás előlegkötelezettségük mellett egyéb adónemekre tekintettel is van bevallási kötelezettségük a második negyedévben, egy 0901-es nyomtatványon tehetnek eleget minden kötelezettségüknek.

Verzió: 17.0

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A kitöltési útmutatót kibővítettük a 3. számú melléklettel, mely a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek listáját tartalmazza.

Verzió: 7.0

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.02.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2009. évi  előlege és éves nettó kötelezettsége különbözetét elszámoló eltérő üzleti éves, vagy eltérő üzleti évre váltó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 6.0

Bevallás az utólag megfizetendő osztalékadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Tisztelt Adózó! A bevallás kitöltési útmutatójában a képviselet szabályait aktualizáltuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2012. január elsejétől hatályos módosítása szerint.

Verzió: 3.0

BEVALLÁS a társasági adóelőlegről, a különadó-előlegről, valamint az innovációs járulék-előlegről a 2009. évben átalakulással létrejött adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.02.27.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 6.0

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás a  2009. évi társasági adóról, valamint a különadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

BEVALLÁS a 2009. évi társasági adóról, valamint a különadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.08.16.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Amennyiben nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókötelezettsége nincs, úgy nem a 0928-1042 számú kötegelt bevallást kell kitöltenie és benyújtania, hanem a társasági adóról, valamint a különadóról szóló az egyszeres könyvvitelt vezető adózók adókötelezettségei elszámolására szolgáló 0928 számú bevallást.

Verzió: 5.0

Bevallás és Adatszolgáltatás a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, illetve az energiaellátók jövedelemadójáról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás és 0929-A adatszolgáltatás a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, illetve az energiaellátók jövedelemadójáról, valamint az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.08.16.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókötelezettsége nincs, akkor nem a 0929-1042-es kötegelt bevallást kell kitöltenie és benyújtania, hanem a társasági adó illetve egyéb adókötelezettsége elszámolására szolgáló 0929. számú bevallást.

Verzió: 8.0

Bevallás a 2009. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadék kötelezettségről és a csekély összegű (de minimis) támogatásokról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott feltételek igazolásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentés készpénzfizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás a társasházak részére a 2009. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 12.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről, valamint a 1042 Bevallás az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.08.16.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Amennyiben nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókötelezettsége is van, úgy a 0943-as bevallással együtt ki kell töltenie illetőleg be kell nyújtania a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallására kialakított 1042. számú bevallást is, amelyre a kötegelt 0943-1042. számú bevallás szolgál. Kötegelt 0943-1042. számú nyomtatvány elektronikus beküldéséhez feltétlen kitöltendő a kötegelt nyomtatvány 1042. számú bevallásra vonatkozó része is.   

Verzió: 8.0

Bevallás a 2009. évi innovációs járulékról és járulékelőlegről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A bevallás 2011. december 31-éig pótlásként nem nyújtható be, csak az ezt követő időponttól.

Verzió: 8.0

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezett adóalanyok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 18.0

Bevallás a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 11.0

Bevallás a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről, valamint a 1042 bevallás az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.08.16.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Amennyiben nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókötelezettsége is van, úgy a 0953-as bevallással együtt ki kell töltenie, illetőleg be kell nyújtania a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallására kialakított 1042. számú bevallást is, amelyre a kötegelt 0953-1042. számú bevallás szolgál. Kötegelt 0953-1042. számú nyomtatvány elektronikus beküldéséhez feltétlen kitöltendő a kötegelt nyomtatvány 1042. számú bevallásra vonatkozó része is.

Verzió: 3.0

Nyilatkozat az egyszerűsített 0953E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, túlvont nyugdíjjárulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó)

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.02.21.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 14.0

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 30.0

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről

Verzió: 6.0

Bevallás a társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékkötelezettségről, a csekély összegű(de minimis) támogatásokról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, az energiaellátók jövedelemadójáról a tevékenységét 2009. évben megszüntető valamint az átalakulással megszünő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás a 2009. évi társasági adóról, a társas vállalkozások különadójáról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról a 2010. évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.03.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás a 2009. évi társasági adóról, a társas vállalkozások különadójáról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról a 2010. évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.08.16.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókötelezettsége nincs, akkor nem a 0971EVA-1042 számú kötegelt bevallást kell kitöltenie és benyújtania, hanem a társasági és egyéb adókötelezettségei elszámolására szolgáló 0971EVA számú bevallást.

Verzió: 9.0

Bevallás a pénznyerő automata játékadójáról, valamint a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállammából történt beszerzése esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Áfabevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az Áfa törvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzése esetén - közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére

Verzió: 3.0

Az építtető bejelentése a kivitelezési értékre vagy annak változására vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.11.
KERETPROGRAM:
AbevJava

Verzió: 5.0

Negyedéves / éves  bevallás  a fogyasztói árkiegészítés adatairól  szolgáltatáscsoportonként a  2009. évben negyedéves / éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 8.0

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről, valamint az Európai Közösség területéről termékbeszerzésekről.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyonszerző és értékesítő adatainak, mentesség, kedvezmény bejelentésére szolgáló adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 3.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 %-ról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.05.21.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

09EGYSZA-ERT nyomtatvány a 2008. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallását, illetőleg egyszerűsített bevallását nem elektronikus úton benyújtó, illetőleg munkáltatói adómegállapítás útján elszámoló, a személyi jövedelemadója meghatározott részének 1%-áról, illetve 1+1%-áról rendelkező magánszemély által a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről szóló elektronikus tájékoztatás iránti kérelemhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Igénylőlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 3.0

Bejelentés a biztosítottat terhelő járulékok elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.12.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Nyilatkozat 2009. évre vonatkozóan a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 1.0

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a 2009. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztűl nyújtott kölcsön 2009. évben elengedett összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A biztosító intézet 2009. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2009. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2009. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztári kedvezményezett részére teljesített,  nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez  kapcsolódó, a magánszemély által 2009. évben adott nyilatkozatról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A munkáltató (kifizető) adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2009. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2009. évi kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2009. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2009. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás - a jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti - megszüntetésekor

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása a 2009. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A letétkezelő (a program szervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2009. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2009. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2009. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

3Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló  szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2009. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása az Art. 7. számú melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után  keletkezett és 2009. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére 2009. évben kifizetett osztalékjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti  adóköteles jövedelemről, és magánnyugdíjpénztári tagság esetén további adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2009. évben befizetett (átutalt), illetőleg  a magánszemély részére "nem-nyugdíj szolgáltatás" címén kifizetett összegről és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A hitelintézet adatszolgáltatása a  lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2009. évi törlesztésével kapcsolatban

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére 2009. évben kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A családi pótlékot folyósító szerv 2009.  évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a 2009. évben nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben 2009. évben kifizetett összegről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a 2009. évben csereügyletből származó jövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott – kamatjövedelemmel kapcsolatos - igazolásról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2009. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj 2009. évi készletre vételezési bevallása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Lelet 1 közigazgatási hatósági, bírósági eljárási illetékhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

Lelet 2 gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 5.0

A 2009. évi személyi jövedelemadó, különadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által kiadott igazolás, a 2009. évi személyi jövedelemadó és különadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 8.0

Nyilatkozat a „nulla” értékadatú bevallás kiváltásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.25.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 6.0

Önkormányzati köztartozás bejelentése

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.25.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 5.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 3.0

Adat- és változásbejelentő lap az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 6.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.07.02.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 5.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.1

Adatszolgáltatás ügyvédi / szabadalmi ügyvivői / közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.1

Adat- és változásbejelentő lap a televízió készülék üzemben tartási díj fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Regisztrációs adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 4.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.1

Adatlap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyar Köztársaság területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója (foglalkoztatottja) részére adatbejelentéshez és változásbejelentéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.1

Kérelem a minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 9.0

Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez az elektronikus adóbevallásra kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultsága megszűnésének bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 6.0

Adat- és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 3.0

Adat- és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére, a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 3.0

Adat- és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi szervek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.07.02.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Adatlap magánszemélyek adóazonosító jelének kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap magánszemélyek részére a START-kártya, a START PLUSZ kártya és a START EXTRA kártya kiadásához, és az adateltérések rendezéséhez

A kártyát közvetlenül a munkába állás előtt célszerű igényelni.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.1

A sorozatjellegű ingatlanértékesítéshez kapcsolódó áfakötelezettség megállapításához szükséges bejelentőlap

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Fellebbezés adóigazolás, adóigazolás kiadását megszüntető, felfüggesztő végzés, adóigazolás kiadását megtagadó, adóigazolás kiadása iránti kérelmet elutasító határozat ellen

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Fellebbezés együttes adóigazolás, együttes adóigazolás kiadását megszüntető, felfüggesztő végzés, együttes adóigazolás kiadását megtagadó, együttes adóigazolás kiadása iránti kérelmet elutasító határozat ellen

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Fellebbezés jövedelemigazolás, jövedelemigazolás kiadását megszüntető, felfüggesztő végzés, jövedelemigazolás kiadását megtagadó, jövedelemigazolás kiadása iránti kérelmet elutasító határozat ellen

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Fellebezés illetőségigazolás, illetőségigazolás kiadását megszüntető, felfüggesztő végzés, illetőségigazolás kiadását megtagadó, illetőségigazolás kiadása iránti kérelmet elutasító határozat ellen.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Fellebezés a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő felvételt elutasító határozat ellen 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.13

Kérelem adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.11

Kérelem együttes adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.12

Kérelem jövedelemigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.11

Kérelem illetőségigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.5

Kérelem az adó-, együttes adó-, jövedelem és illetőségigazolás valódiságáról szóló tájékoztatás iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Kérelem  köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Kérelem az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfélazonosító szám igényléséhez, törléséhez, cseréjéhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Nyilatkozat adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Nyilatkozat együttes adóigazolás kiadásához.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Nyilatkozat jövedelemigazolás kiadásához.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.4

Nyilatkozat illetőségigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Kérelem a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.3

Köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepeltetés céljából benyújtott kérelem visszavonása

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 5.0

Nyomtatvány az állandó meghatalmazás bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallása

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj évi bevallása

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj 2009. évi készletre vételezési bevallása

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Adatközlő lap a pénztárgép üzembehelyezéséről, használatában bekövetkezett változásáról, nyilvántartásba vételről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.05.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Adatközlő lap a taxaméter üzembehelyezéséről, használatában bekövetkezett változásáról, nyilvántartásba vételről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.05.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.1

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Környezetvédelmi termékdíj készletre vételezési bevallás 2009

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava
 

Verzió: 3.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 %-ról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.05.21.
KERETPROGRAM:
   AbevJava