Verzió: 4.0

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

A televízió-készülék üzemben tartási díjat havonként, utólagosan, a tárgyhót követő hó 20-ig kell megfizetni, azonban évente egyszer - az adóévről szóló elszámolásban - kell havi bontásban bevallani. Amennyiben a bevallásra az internetes kitöltő programot használja, a 0801-01 13. sorába írja be az üzemeltetett televízió-készülék darabszámát, a program ebből automatikusan kiszámolja az üzemben tartási díj összegét.

Az "A bevallást rehabilitációs hozzájárulás/szakképzési hozzájárulás elszámolása végett nyújtom be" mezőt, a bevallás benyújtásának gyakoriságától függetlenül az adózóknak az adóévről szóló éves elszámoló bevallásukban kell kitölteniük, amelyet 2009. február 25-ig kell majd benyújtaniuk. Ebben az esetben a bevallás fajtája és típusa üres, vagy F2,V2.
Soron kívüli bevallás esetén is ki kell tölteni az elszámoló kódkockát. Ilyenkor a bevallás fajtája és típusa "F1,V1,F3, V3, A, M, E, S" lehet.

Figyelem! A havi, illetve évközi adóbevallás tételére nem kötelezett adózónak az éves adóbevallást az államháztartással szemben 2008. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó kötelezettségeiről a 0801-es bevalláson kell teljesítenie, és az illetékes elsőfokú adóhatósághoz – általános esetben – 2009. február 25-ig kell benyújtania.
A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot azonban változatlanul 2009. február 15-ig kell megtenni.

A 0801-es bevallás 0801-02. lapján a szakképzési hozzájárulás kötelezettséget az egész adóévre tekintettel kell elszámolni.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.16

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.08.15.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

A 0808 számú bevallás két részletben tölthető le, kérjük, feltétlenül töltse le a 0808M programot is.
A javás változat - 0808 szám alatt - egyesítve tartalmazza a két részt.

Verzió: 5.17

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.08.15.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

A 0808 számú bevallás két részletben tölthető le, kérjük, feltétlenül töltse le a 0808A programot is.
A javás változat - 0808 szám alatt - egyesítve tartalmazza a két részletet.

Verzió: 1.11

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.20.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.0

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2008. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany), valamint az előleg és éves nettó kötelezettség különbözetet elszámoló eltérő üzleti éves, vagy eltérő üzleti évre váltó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.12

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.8

Bevallás az utólag megfizetendő osztalékadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.2

BEVALLÁS a társasági adóelőlegről, a különadó-előlegről, valamint az innovációs járulék-előlegről a 2008. évben átalakulással létrejött jogutód adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.03.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 3.0

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.0

Bevallás a 2008. évi társasági adóról valamint a különadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A bevallás pótlásként csak 2010. december 31. után nyújtható be.

Verzió: 11.0

Bevallás a 2008. évi társasági adóról valamint a különadóról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

Bevallás a 2008. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadék kötelezettségről, és a csekély összegű (de minimis) támogatásokról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 16.0

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről; 2008. december 31-ig bezárólag az adómegállapítási időszakok elévülési időn belül történő önellenőrzéséhez

Az Art. 124/C-D. §-ban meghatározott – az államháztartási támogatásra jutó áfatartalom visszamenőleges levonására, annak egyszeres kamattal növelt összegű visszaigénylésére vonatkozó – önellenőrzések benyújtására előírt határidő 2009. október 20-án lejárt, ezt követően a 6.0 és korábbi verziószámú programokkal kitöltött 08310. számú bevallást nem fogadunk el. Kérjük, szíveskedjenek letölteni a formai és tartalmi módosítást tartalmazó új verziót, és a továbbiakban a 2003-2008. évekre vonatkozó önellenőrzéseiknél az új (vagy azt követően kihelyezett újabb) verziókat használják.

Tájékoztató az állami támogatások felhasználásával 2004-2005. években megvalósított beszerzések általános forgalmi adó tartalma levonási joga utólagos érvényesítésének lehetőségéről
Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról

 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 9.0

Bevallás a 2002. év utolsó adó-megállapítási időszakában, és az azt követően de 2008. január 1-jét megelőzően keletkezett általános forgalmi adó kötelezettségekre és jogosultságokra vonatkozó, benyújtani elmulasztott bevallások pótlására.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról 

Verzió: 1.1

Bejelentés készpénzfizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

Bevallás a társasházak részére a 2008. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról továbbá a társasági adókötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 5.0

Bevallás a 2008. üzleti évi innovációs járulékelőlegről, valamint járulékkötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 5.0

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről illetve az éves díjkötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Bevallás a biztonságos gyógyszer- és gyógyászatisegégeszköz – ellátás, valamint a gyógyszeforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 24.0

Bevallás a 2008. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Nyilatkozat az egyszerűsített 0853E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, túlvont nyugdíjjárulék, egészségügyi hozzájárulás és különadó)

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.03.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 6.0

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíj kötelezettségeiről

 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 12.0

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről - 0865/650/651 -

A 0865/650/651/310/320. számú bizonylatból a 08310. számú önellenőrzési, valamint a 08320. számú pótló bevallás kitöltésére külön programok készültek, amelyek a 08310 és a 08320 nyomtatványneveknél találhatók a táblázatban.

Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról

 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás a társasági adó, a különadó, a hitelintézeti járadékkötelezettségről, a csekély összegű (de minimis) támogatásokról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a tevékenységét 2008. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Annak a magánszemélynek, aki az egyéni vállalkozói tevékenységét 2008.01.01 után megszünteti, vagy áttér a társasági adó hatály alá ezt a bevallást nem kell benyújtania. Esetükben is az egyéni vállalkozásból származó jövedelmet 2009. évben a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a 0853-as számú bevallásban kell levezetni.

Verzió: 5.0

Bevallás a 2008. évi társasági adóról, a társas vállalkozások különadójáról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, a hitelintézeti járadékról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról a 2009. évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.0

Bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról, valamint a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bevallás az Európai Közösség (EK) más tagállamából történt beszerzések esetén az Áfatörvény 20. § (1) bek. d) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére, valamint személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EK más tagállamából történt beszerzése esetén közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.02.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.6

Az építtető bejelentése a kivitelezési értékre vagy annak változására vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2010.01.01.
KERETPROGRAM: AbevJava

Verzió: 4.0

Bevallás a kulturális járulék 2008. évi elszámolásának adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.5

Negyedéves/Éves Bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként a 2008. évben negyedéves/éves összesítő benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 7.0

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről, valamint az Európai Közösség területéről, történő termékbeszerzésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.02.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.2

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő év közben, folyamatosan benyújtható gépi adathordozón történő adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 2.0

Adatkísérő lap

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.1

Kérelem a szokásos piaci ár megállapítására

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

Adatlap az értékesítő magánszemély adatainak bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 %-ról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.05.21.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

1.sz. melléklet éves beszámolót készítők számára: g1.xls
2.sz. melléklet egyszerűsített éves beszámolót készítők számára: g2.xls
3.sz. melléklet egyszerűsített mérleget készítők számára: g3.xls

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához

1.sz. melléklet éves beszámolót készítők számára: g1.xls
2.sz. melléklet egyszerűsített éves beszámolót készítők számára: g2.xls
3.sz. melléklet egyszerűsített mérleget készítők számára: g3.xls

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.5

0:00Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének visszavonásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

1.sz. melléklet egyszerűsített mérleget készítők számára: m1.xls
2.sz. melléklet egyszerűsített mérleget és eredménykimutatást nem készítők számára: m2.xls
Nyilatkozat az adózóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai közlésének és adóhatóság általi kezelésének hozzájárulásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához

1.sz. melléklet egyszerűsített mérleget készítők számára: m1.xls
2.sz. melléklet egyszerűsített mérleget és eredménykimutatást nem készítők számára: m2.xls
Nyilatkozat
az adózóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai közlésének és adóhatóság általi kezelésének hozzájárulásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.5

Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének visszavonásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.1

Nyilatkozat az adózóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai közlésének és adóhatóság általi kezelésének hozzájárulásáról

Fizetési kedvezményi kérelem kitöltése során, közeli hozzátartozóra vonatkozó adatok megadása esetén, a közeli hozzátartozó a hozzájáruló nyilatkozatot ezen az adatlapon teheti meg. A megadott adatokat az adóhatóság csak a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához használhatja fel.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.04.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 5.0

Kérelem a belföldön nem letelepedett adóalanyokat megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetéshez / APPLICATION FORM   VAT refund for taxable persons not established in Hungary

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.07.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 4.0

KÉRELEM a diplomáciai testületek, konzuli képviseletek és az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek (KÉPVISELETEK) számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítéséhez / APPLICATION for VAT and exice tax refund allowable to diplomatic corps, consular representations and to international organisations legally equivalent to the former ones (REPRESENTATIONS)

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.10.07.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

KÉRELEM a diplomáciai testületek, konzuli képviseletek és az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek tagjai (TAGOK) számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítéséhez / APPLICATION for VAT and exice tax refund allowable to (MEMBERS) of diplomatic corps, consular representations and to international organisations legally equivalent to the former ones

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.10.07.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.9

Igénylőlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Nyilatkozat 2008. évre vonatkozóan a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a 2008. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön 2008. évben elengedett összegéről

.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.4

A pénzintézet 2008. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 3.0

A biztosító intézet 2008. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A hitelintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2008. évi kifizetésérő

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2008. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztári kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által 2008. évben adott nyilatkozatról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2008. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2008. évi kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.2

A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2008. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 1.2

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 1.3

A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 1.3

Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 3.0

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2008. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás – a jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti – megszüntetésemkor

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása a 2008. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.4

A letétkezelő (a program szervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint a letétkezelő változásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 6.0

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2008. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása a magányszemélyek részére 2008. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása a magányszemélyek részére 2008. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magányszemélyek részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2008. évben kifizetett kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása az Art. 7. számú melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2008. évben kifizetett kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerint külföldi személy részére 2008. évben kifizetett osztalékjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Az alkalmi munkavállalói könyvet kiállító adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről, és a magán-nyugdíjpénztári tagság esetén további adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.9

Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 4.0

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2008. évben befizetett, illetőleg a magánszemély részére ne-nyugdíj szolgáltatás címén kifizetett összegről és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított  hitel 2008. évi törlesztésével kapcsolatban

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély részére 2008. évben kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.7

Az ingatlanügyi hatóság 2008. évben teljesítendő adatszolgáltatása a magánszemélynek ingatlan értékesítésével, termőföld átruházásával, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal kapcsolatos ügyleteiről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.09.24.
KERETPROGRAM:   abev2006telep   abev2006sugo

A program kitöltési útmutatóját a 8002/2008 tájékoztató tartalmazza.

Verzió: 2.0

A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása a 2008. évben nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben 2008. évben kifizetett összegről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása a 2008. évben csereügyletből származó jövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj bevallása / önellenőrzése 2008. évi bevallás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 12.0

A 2008. évi személyi jövedelemadó, különadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által kiadott igazolás a 2008. évi személyi jövedelemadó és különadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2014.01.15.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.19

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.15

Adat- és változásbejelentő lap egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.17

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.07.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.12

Bejelentő és változásbejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatszolgáltatás ügyvédi / szabadalmi ügyvivői / közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Adatbejelentő és változásbejelentő lap a televízió-készülék üzemben tartási díj fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Regisztrációs adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Adatlap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyar Köztársaság területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója (foglalkoztatottja) részére adatbejelentéshez és változásbejelentéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Kérelem minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.9

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.11

Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez az elektronikus adóbevallásra kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.15.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatlap az adóügyek elektronikus intézésére adott állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy az adóügyek elektronikus intézésére jogosító törvényes képviseleti jogviszony megszűnésének bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.15.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 2.29

Adat- és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.14

Adat- és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére, a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.19

Adat- és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.07.01.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 1.0

Tájékoztató adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.14

Adatlap magánszemélyek részére a START-kártya, a START PLUSZ kártya és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

Bejelentőlap a sorozat jellegű ingatlanértékesítéshez kapcsolódó áfakötelezettség megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.15

Fellebbezés adóigazolás, adóigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, adóigazolás kiadását megtagadó, adóigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.14

Fellebbezés együttes adóigazolás, együttes adóigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, együttes adóigazolás kiadását megtagadó, adóigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.8

Kérelem adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.3

Kérelem együttes adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Kérelem együttes adóigazolás kiállításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Kérelem jövedelemigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Kérelem illetőségigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Kérelem az adó-, együttes adó-, jövedelem és illetőségigazolás valódiságáról szóló tájékoztatás iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.11

Nyilatkozat adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.11

Nyilatkozat együttes adóigazolás kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.13

Állandó meghatalmazás nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.9

Soron kívüli adatszolgáltatás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.04.02.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.0

Környezetvédelmi termékdíj bevallása / önellenőrzése

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 %-ról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.05.21.
KERETPROGRAM:
   AbevJava

Verzió: 1.2

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo