Verzió: 2.9

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben a havi és évközi (negyedéves), valamint az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.04.01.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.14

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.10

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, valamint a televízió-készülék üzemben tartási díjáról és nyilatkozattétel a havi és évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.03.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Bevallás a mezőgazdasági őstermelő negyedéves járulék és tagdíj kötelezettségeiről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A bevallás a hatályos jogszabály alapján kizárólag elektronikusan nyújtható be, papír alapon benyújtott bevallást az adóhatóság nem fogad.

Verzió: 3.15

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról 

A 0708 bevallás két részletben tölthető le. Kérjük, feltétlenül töltse le a 0708M programot is.
Amennyiben a 0708M nyomtatványt egy korábbi verzióval töltötte ki és azt az új verzióval újraellenőrizve azt tapasztalja, hogy a hiba továbbra is fennáll (annak ellenére, hogy a verzióváltáskor jeleztük, hogy az adott hibára a javítás megtörtént), akkor a teendője a következő:
A 0708M nyomtatványon az Adatok menüből el kell indítani a Számított mezők újraszámítása menüpontot, majd a nyomtatványt mentse el. Amennyiben a módosítás érinti a 0708A lap adattartalmát is, akkor a számított mezők újraszámítását azon a 0708a lapon is el kell végezni, melyhez az újraszámított 0708M lap hozzá van rendelve.
Ezt a módszert javasoljuk alkalmazni például akkor, ha a 0708A 2.2 és a 0708M 1.15 verziójával kitöltött bevallást egy újabb verzióval azért ellenőrzi újra, mert a korábbi verzióban a magánnyugdíjpénztári tagdíj összegzése illetve a 0708-12-es lapon a kedvezményes járulékfizetési kód kitöltöttsége nem volt megfelelő.

Verzió: 4.16

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról 

A 0708 bevallás két részletben tölthető le. Kérjük, feltétlenül töltse le a 0708A programot is.

Amennyiben a 0708M nyomtatványt egy korábbi verzióval töltötte ki és azt az új verzióval újraellenőrizve azt tapasztalja, hogy a hiba továbbra is fennáll (annak ellenére, hogy a verzióváltáskor jeleztük, hogy az adott hibára a javítás megtörtént), akkor a teendője a következő:
A 0708M nyomtatványon az Adatok menüből el kell indítani a Számított mezők újraszámítása menüpontot, majd a nyomtatványt mentse el. Amennyiben a módosítás érinti a 0708A lap adattartalmát is, akkor a számított mezők újraszámítását azon a 0708a lapon is el kell végezni, melyhez az újraszámított 0708M lap hozzá van rendelve.
Ezt a módszert javasoljuk alkalmazni például akkor, ha a 0708A 2.2 és a 0708M 1.15 verziójával kitöltött bevallást egy újabb verzióval azért ellenőrzi újra, mert a korábbi verzióban a magánnyugdíjpénztári tagdíj összegzése illetve a 0708-12-es lapon a kedvezményes járulékfizetési kód kitöltöttsége nem volt megfelelő.

Verzió: 1.4

Bejelentőlap, az építtető bejelentése a kivitelezési értékre vagy annak változására vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.15

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.01.31.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.14

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.01.31.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.8

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás-kötelezettség előleg és éves nettó különbözetről, valamint a szakképzési hozzájárulás 2007. évi bevallást módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.7

Éves bevallás  a fogyasztói árkiegészítésről  szolgáltatáscsoportonként a 2007. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.13

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.01.02.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Negyedéves bevallás  a fogyasztói árkiegészítésről  szolgáltatáscsoportonként a 2007. évben negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.02.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bevallás az utólag megfizetendő osztalékadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatszolgáltatás a Kt. 5/D.§ alapján láncügylettel érintett kötelezett által teljesítendő bejelentéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.02.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettégéről az áttérés napjáig

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.11

Bevallás a társasági adóról illetve a különadóról, forintról devizára/devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Bevallás a 2007. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.03.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.8

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 6.0

Bevallás a 2007. évi társasági adóról, valamint a különadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 5.0

BEVALLÁS és ADATSZOLGÁLTATÁS a 2007. évi társasági adóról, a különadóról, valamint a hitelintézeti járadékról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.14

Bevallás a társasági adóról, valamint az egyéb éves elszámolású kötelezettségekről az előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.7

Bevallás a 2007. évi társasági adóelőleg kiegészítésre kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.4

Bevallás a 2007. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadék kötelezettségről, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről és a csekély összegű (de minimis) támogatásokról a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.07.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 4.23

Bevallás az önellenőrzési pótlékról és az önellenőrzéssel történt helyesbítésről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0731. számú bevallás alkalmas a 2008. január 1-je előtt keletkezett – elévülési időn belüli – kötelezettségek önellenőrzésére.

Verzió: 1.15

Bevallás a 2001. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.01.31.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 4.11

Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0732. számú bevallás alkalmas a 2008. január 1-je előtt keletkezett – elévülési időn belüli – kötelezettségek pótlására.

Verzió: 1.12

Bevallás a 2001. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság pótlásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.02.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.15

Önellenőrzési lap a magánszemély személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0735. számú bevallás alkalmas a 2008. január 1-je előtt keletkezett – elévülési időn belüli – kötelezettségek önellenőrzésére.

Verzió: 2.22

Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0736. számú bevallás alkalmas a 2008. január 1-je előtt keletkezett – elévülési időn belüli – kötelezettségek pótlására.

Verzió: 1.1

Bejelentés készpénzfizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 4.0

Bevallás a társasházak részére a 2007. évi személyi jövedelemadóról

 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.11

Önellenőrzési lap a társasházak személyi jövedelemadójának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.8

Bevallás a társasházak részére a határidőben be nem nyújtott személyi jövedelemadó bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.11

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.16.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bevallás az innovációs járulékelőleg-kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.06.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.0

Bevallás a 2007. üzleti évi innovációs járulékról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.01.31.
KERETPROGRAM:
   AbevJava, abev2006telep, abev2006sugo

Verzió: 1.1

Bevallás az innovációs járulékelőleg-kötelezettségről a 2007. évben átalakulással létrejött jogutód adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.02.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.9

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 11.0

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, az egészségügyi hozzájárulásról és az egyéni vállalkozó különadójáról a 2007. évre.

Rendelkező nyilatkozatok letölthetők: 07egysza, rendnyil_0753_07530

0753-as nyomtatvány Javás verziójához kapcsolódó bővített, részletes útmutató: 0753_bovitett.pdf, 0753_1_bovitett_melleklet.pdf

A 0753. számú nyomtatványon szereplő oldalhivatkozások a rövid útmutatóra vonatkoznak.

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (34. oldal) bevallásakor kérjük figyelembe venni a következőket.

A 259-260. sorokban kizárólag a magánszemély saját egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét kell feltüntetni. A kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás összegét, az adott soroknál leírtak miatt – nem itt, hanem az útmutatóban foglaltak alapján a 263. sorban kell közölni.

Tájékoztató a jövedelempótló kártérítési járadékban részesülő magánszemélyek 2007. évről benyújtandó 0753-as bevallásának kitöltéséhez

Verzió: 1.13

Bejelentés és nyilatkozat a 2007. évi személyi jövedelemadó adóhatósági megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.05.22.
KERETPROGRAM:   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

0756 számú bevallás az adóhatósági megállapítást választó – az adóévben a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek vagy nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaként járulékot fizető – magánszemélytől a járulékfizetési felső határt meghaladóan 2007. évre levont nyugdíjjárulék visszaigénylésére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 5.0

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék, tagdíj- és hozzájárulás kötelezettségeiről.

 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.2

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.04.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.04.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.7

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről - 0765/650/651 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.02.19.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 5.2

Bevallás a társasági adó, a különadó, a hitelintézeti járadék kötelezettségről, a szakképzési hozzájárulás-különbözetről, a csekély összegű (de minimis) támogatásokról a tevékenységét 2007. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő adózó részére, továbbá a tevékenységét megszüntető vagy a társasági és osztalékadóról szóló törvényhatálya alá áttérő egyéni vállalkozó jövedelmének levezetése

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

Bevallás a társasági adóról, a társas vállalkozások különadójáról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, a hitelintézeti járadékról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról a 2008. évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózók részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.7

Havi bevallás a pénznyerő automata játékadójáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.02.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.7

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.0

Áfabevallás az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 7/A. § (2) bek. c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0786 sz. nyomtatvány 2008. január 31-ét követően alapbevallásként nem tölthető ki, csak a 2007. évi és az azt megelőző időszakok pótlására, önellenőrzésére illetve ismételt önellenőrzésére szolgál.

Verzió: 2.0

Áfabevallás a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén – közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0787 sz. nyomtatvány 2008. január 31-ét követően alapbevallásként nem tölthető ki, csak a 2007. évi és az azt megelőző időszakok pótlására, önellenőrzésére illetve ismételt önellenőrzésére szolgál.

Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 0788 sz. nyomtatvány 2008. január 31-ét követően alap adatszolgáltatásként nem tölthető ki, csak a 2007. évi és az azt megelőző időszakok adatszolgáltatásainak pótlására, helyesbítésére szolgál.

Verzió: 1.12

Bevallás a kulturális járulék 2007. évi elszámolásának adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.4

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő év közben, folyamatosan benyújtható gépi adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő gépi adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.13

Kérelem a szokásos piaci ár megállapítására

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2008.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

APEH által kijelölt sorszámmal ellátott számla, egyszerűsített számla, nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatás

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2010.01.21.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep    abev2006sugo

Verzió: 1.6

Kérelem a diplomáciai testületlek, konzuli képviseletek és az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek /Képviseletek/ számára adható általános forgalmi adó- és jövedéki adó visszatérítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.7

Kérelem a diplomáciai testületek, konzuli képviseletek és az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek tagjai /Tagok/ számára adható általános forgalmiadó- és jövedéki adó visszatérítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a 2007. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.1

A munkáltató adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön 2007. évben elengedett összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A pénzintézet 2007. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A biztosító intézet 2007. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.1

A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2007. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.6

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2007. évi adókedvezményekre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról.
Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíj-pénztári kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által 2007. évben adott nyilatkozatról   

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.4

A munkáltató (kifizető) adatszolgáltatása a magánszemélynek 2007. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról.
Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2007. évi kiállításáról   

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2007. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2007. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás - a jogosultságot kizáró keresső tevékenység miatti - megszüntetésekor

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról.
Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

Felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása a 2007. évi adókedvezményrte jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról.

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

A letétkezelő ( a program szervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A társas vállakozás adatszolgáltatása a 2007. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható  kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról.

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2007. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról
Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2007. évben kedvezményezett részesedés csere révén juttatott értékpapírokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról
Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés, bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról
Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.4

A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2007. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2007. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.6

A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére 2007. évben kifizetett osztalékjövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

Az alkalmi munkavállalói könyvet kiállító adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről, és magánnyugdíjpénztári tagság esetén további adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról.

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.8

07K82 az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról.

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.5

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2007. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére „nem-nyugdíj szolgáltatás” címén kifizetett összegről és egyéb adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról.

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.2

A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2007. évi törlesztésével kapcsolatban

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.1

A kifizető (befektetési szolgáltató) adatszolgáltatása a magánszemély részére 2007. évben kötött tőzsdei ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8014/2007. (AEÉ. 13.-14.) tájékozatója az állami adóhatóság részére történő 2007. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.3

A hálózati műsorszolgáltató, valamint az AM micro műsorszolgáltató adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

A program kitöltési útmutatóját a 8013/2007 APEH-tájékoztató tartalmazza.

Ha a nyomtatványt üresen szeretné kinyomtatni, erre a célra használja az ABEV 2006 program Adatok menüjéből elérhető - Üres nyomtatvány kinyomtatása - menüpontot.

Verzió: 1.0

07KTONEL Környezetvédelmi termékdíj önellenőrzés / 2007.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

07KTPOT Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás / 2007.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2013.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.10

A 2007. évi személyi jövedelemadó, különadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői) feladatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

A 07M29-B mellékletének rekordstruktúrájának leírása technikai hiba miatt változott. A javított struktúra a tájékoztatók menüpont alól letölthető.

Verzió: 2.0

A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által kiadott igazolás, a 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásához.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2012.12.31.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14.) tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról
Ha a nyomtatványt üresen nyomtatja ki, a lap bal alsó részében megjelenő „Hibás” szöveget ne vegye figyelembe

Verzió: 1.9

A mezőgazdasági kistermelő 15 százalékos egészségügyi hozzájárulásának megállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.7

Nyilatkozat biztosított mezőgazdasági őstermelők részére magasabb járulékalap választásáról a 2007. évre vonatkozóan

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Adatbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók; valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM: abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.0

Adatbejelentő lap az önkormányzat jegyzője részére, a polgármester által kiállított – a kérelmező családjában egy főre jutó havi jövedelemről – és kiadott bizonyítványról, az 1993. évi III. törvény 54/A. § (3) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.15

Adatbejelentő lap az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók; valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.12

Változásbejelentő lap az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

Változásbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.07.01.

KERETPROGRAM: abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.1

Adatbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
 abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.7

Bejelentő és változásbejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Bejelentő és változásbejelentő lap a biztosított mezőgazdasági őstermelő részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.03.28.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.1

Adatszolgáltatás ügyvédi/szabadalmi ügyvivői/közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Adatbejelentő lap a televízió készülék üzemben tartási díj fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Változásbejelentő lap a televízió készülék üzemben tartási díj fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Regisztrációs adatlap az adózó „Fészekrakó” adatbázisba történő felvételéhez, illetve törléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Adatlap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyar Köztársaság területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója (foglalkoztatottja) részére adatbejelentéshez és változásbejelentéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Kérelem a minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Adóhatósági bejelentés és regisztrációs adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett adózó (törvényes képviselője), illetve meghatalmazottja, megbízottja részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Adóhatósági regisztrációs adatlap az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti bevallás benyújtására nem kötelezett, a választása szerint az Art. 175. § (13) bekezdése alapján bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz adott állandó meghatalmazás visszavonásának, illetve az elektronikus adóbevallásra és adatszolgáltatásra jogosító törvényes képviseleti jogviszony megszűnésének bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.11.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.8

Változásbejelentő lap a képviselő részére az állami adóhatósághoz ’180 vagy ’181 számú adatlapon már bejelentett, a bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések elektronikus úton történő benyújtására, illetve a folyószámla kivonat elektronikus úton történő lekérdezésére vonatkozó jogosultságokban bekövetkezett változások bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, valamint tulajdonostársak közössége részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére, a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, valamint tulajdonostársak közössége részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére, a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Változásbejelentő lap lakásszövetkezetek részére az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozat megváltoztatásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.07.01.

KERETPROGRAM: abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.2

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Adatlap magánszemélyek részére az adóigazolvány egyedi kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Adatlap a kifizető, az önkormányzati adóhatóság és a munkaügyi kirendeltség részére a magánszemély adóazonosító jelének kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Bejelentő lap magánszemélyek részére levelezési cím bejelentéséhez  és  változás bejelentéséhez.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Adatlap az adóazonosító jellel rendelkező gyermek adóigazolványának kiadásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.3

Adatlap magánszemélyek részére a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.10.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.10.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.10

Állandó meghatalmazás nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 2.0

Környezetvédelmi termékdíj önellenőrzése

Verzió: 2.0

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás /2007

Nem hatályos, archívumba került: 2013.02.14.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.2

Nyilatkozat 2007. évre vonatkozóan a minimum járulékalapot meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozók részére  

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.02.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.7

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo