Verzió: 1.13

Havi bevallás egyes adó és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
 abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.14

Évközi (negyedéves) bevallás egyes adó és járulék kötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.15

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo 

Verzió: 1.6

A havi és az évközi adóbevallás benyújtására kötelezetteknek ezen a nyomtatványon kell teljesíteni a rehabilitációs hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás 2005. évi előlege és a megállapított éves kötelezettség különbözetének bevallását.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.02. 
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.10

Bevallás egyes adó- és járulék kötelezettségekről az államháztartással szemben az előtársaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.10
Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett magánszemélyek részére

 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.10

Bevallás a munkáltatókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásról az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.6

Adatbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók; valamint azon magánszemélyek, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek; továbbá Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató belföldön munkát végző vagy kiküldetésben lévő foglalkoztatottja részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Adatbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.09.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap a 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.09.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.5

Változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók; valamint azon magánszemélyek, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek; továbbá Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató belföldön munkát végző vagy kiküldetésben lévő foglalkoztatottja részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Változásbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM: abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Változásbejelentő lap a 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.09.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugó

Verzió: 1.5
Adatbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély 2005. adóévre történő bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatszolgáltatás ügyvédi / szabadalmi ügyvivői / közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.09.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.1

Regisztrációs adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.09.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.4

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.1

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.5

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2005. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.10.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.3

Éves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a 2005. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.3
Bevallás a nemzeti kulturális járulék 2005. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.10.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.11

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.6

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.6

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.9

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.10

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.12.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.4

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.5

Negyedéves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a 2005. évben havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.7

Negyedéves összesítő bevallás a környezetvédelmi termékdíj tételenkénti részletezettségéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.7

Éves összesítő bevallás a környezetvédelmi termékdíj tételenkénti részletezettségéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettségéről az áttérés napjáig

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.03.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról forintról devizára / devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttéro adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.8

Bevallás a társasági adóelőlegről a 2005. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.03.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapítják meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról a társasági adó hatálya alá nem tartozó szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2005sugo

Verzió: 2.0
Bevallás a 2005. évi társasági adóról és osztalékadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.12

Bevallás a 2005. évi társasági adóról és osztalékadóról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.7

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról az előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.6
Bevallás a 2005. évben kezdődő üzleti évi társasági adóelőleg kiegészítésről a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.2

Nyilatkozat 2005. évre vonatkozóan az adóalap megállapításának módjáról a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.11

Bevallás a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások 2005. évi különadó előlegéről az éves bevallásra kötelezett valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.4

Bevallás a 2005. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról és az osztalékadóról a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.06.30.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.11

Bevallás az önellenőrzési pótlékról és az önellenőrzéssel történt helyesbítésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 3.9

Áfabevallás az 1999. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjától kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.11

Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.10

Áfabevallás az 1999. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjától kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság határidőben be nem nyújtott bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Adatlap magánszemélyek részére az adóigazolvány egyedi kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.09.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.12

Adatlap magánszemélyek részére a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.03.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.13

Önellenőrzési lap a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.12

Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.1

Bejelentés készpénzfizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.4

A magánszemélyek adóazonosító jelének és egyéb adatainak bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a társasházak részére a 2005. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.15.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.3

Önellenőrzési lap a társasházak személyi jövedelemadójának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a társasházak részérea határidőben be nem nyújtott személyi jövedelemadó bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.15

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, valamint az egyéni vállalkozó saját járulékáról és az egészségügyi hozzájárulásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.15.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.1

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás különbözetéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2008.01.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.6

A 2005. üzleti év innovációs járulék-előleg kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.05.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.3

Bevallás a 2005. üzleti évi innovációs járulékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.05.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.3

Bevallás az innovációs járulékelőleg-kötelezettségről a 2005. évben átalakulással létrejött jogutód adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.11

Bevallás a környezetterhelési díjkötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2007.01.01.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 3.5

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról, és az egészségügyi hozzájárulásról a 2005. évre

Kérjük, töltsék le a keretprogram legfrissebb változatát.
Rendelkező nyilatkozatok letölthetők: 
EGYSZA       Rendelkező nyilatkozat (0553)
FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31. 
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.13

2006. május 1-i  technológiai váltás előtt forgalomból kivonva.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.05.01.
KERETPROGRAM:
 abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személy járulékairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.6

Bevallás az adóhatósági adómegállapítást választó - az adóévben a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos állományú tagjaként járulékot fizető - magánszemélytől a járulékfizetési felső határt meghaladóan 2005. évre levont nyugdíjjárulék visszaigénylésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.5

Bevallás a társas vállalkozó 2005. I. negyedévre vonatkozó vállalkozói járulék kötelezettségéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.7

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.03.20.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.8

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2006.03.20.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

 

Verzió: 3.0

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 3.3

Bevallás egyes adó és járulék kötelezettségekről a tevékenységet 2005. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 2.0

Bevallás a 2005. évi társasági adóról és osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, továbbá a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról a 2006. évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.3

Havi bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.1

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.6

Áfabevallás az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 7/A. § (2) bek. c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Áfabevallás a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz, az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.1

Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.1

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.0

Kifizető és a magánszemély jövedelemadóját meg nem állapító munkáltató adatszolgáltatása a 2005. évben kifizetett jövedelmekről

A 2005K30-as adatszolgáltatás Internetes kitöltő-ellenőrző program 29. sorának - "Ha SUM(1D-15D)>0, akkor 29B>0" - hibaüzenete egy figyelmeztető jelzés. Ha a 2005K30-as adatszolgáltatáson kizárólag csak ez az egy figyelmeztető üzenet jelenik meg (a KONNT05 és eKON05 programokban "Egyéb hiba" jelzéssel), akkor az adatszolgáltatás elektronikus úton elküldhető, illetőleg gépi adathordozón benyújtható.

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.10
A munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyek 2005. évi megállapított járulékairól

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5

Kifizető adatszolgáltatása a társasházaknak 2005. évben kifizetett adóköteles jövedelemről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.4

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a 2005. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3

Munkáltató adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek lakáscélú felhasználásra korábban nyújtott kölcsön 2005. évben elengedett összegéről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5
Kifizető adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyeknek 2005. évben e tevékenységükre tekintettel kifizetett összegről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5

Illetékhivatal 2005. évi adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5

Pénzintézet 2005. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3
Társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások 2005. évi kifizetéséről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3

A biztosító intézet 2005. évi adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3
Hitelintézet (Pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2005. évi kifizetéséről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.8

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2005. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.4
A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó, a magánszemély által 2005. évben adott nyilatkozatról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5
Kifizető adatszolgáltatása a magánszemélynek 2005. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.2

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2005. évi kiállításáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.4

Megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2005. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.4
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3
A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról módosításáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3

Önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.6

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2005. évi adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.3
Kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) 2005. évben teljesített osztalékadó köteles kifizetésről 2005.évben

Az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2005. évi 13. számában megjelent 8009/2005. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató szerinti 2005K61 számú adatszolgáltatás "b" oszlop adatát [az osztalékban részesülő (cég) adószáma, illetve a részvényesi meghatalmazott adóazonosító száma] nem kell kitölteni.

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.6
Megyei (fővárosi) Munkaügyi Központ adatszolgáltatása (a kereső tevékenységről)

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.7

Felsőoktatási intézmények, felnőttképzést folytató intézmények adatszolgáltatása a 2005. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.6
A letétkezelő adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2005. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5

Kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2005. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.8
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély részére 2005. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.8
Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.14
A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magánszemély részére 2005. június 30. napja után keletkezett és kifizetett kamatjövedelemről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.11
Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása a Melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és kifizetett kamatjövedelemről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.13

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2005. évi vállalkozói járulékról

Az A/STV/2005 adatkísérő lap innen tölthető le.

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.11

A kifizető adatszolgáltatása az Art. 4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére 2005. évben kifizetett osztalékjövedelemről

Közlemény: A kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű magánszemély részére 2005. évben kifizetett osztalék jövedelemről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
ANYK-Abevjava

Verzió: 1.14

Az alkalmi munkavállalói könyvet kiállító adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.7

A munkaadó adatszolgáltatása a START-kártyával foglalkoztatott személyről  

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.6
A MVH adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.1

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.0
ADATKÍSÉRŐ LAP az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz - A/05/M -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

ADATKÍSÉRŐ LAP az állami adóhatóság részére történő év közben, folyamatosan benyújtható adatszolgáltatáshoz - A/ÉK/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.3

Adatkísérő lap a 2004. évet megelőző adóévekre vonatkozó kifizetői, valamint az állami adóhatóság részére teljesített adatszolgáltatás helyesbítéséhez és pótlásához  - A/HP/2005 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

 Adatkísérő lap a társas vállalkozások által megfizetett vállalkozói járulékokról és a START-kártyával foglalkoztatott személyekről szóló adatszolgáltatáshoz - A/STV/2005 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Számla, egyszerűsített számla, nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatások

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Kérelem a diplomáciai testületek, konzuli képviseletek és az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek (képviseletek) számára adható általános forgalmi adó és jövedéki adó visszatérítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Kérelem a diplomáciai testületek, konzuli képviseletek és az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek tagjai számára adható általános forgalmi adó és jövedéki adó visszatérítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.10

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.1

Nyilatkozat 2005. évre vonatkozóan a minimálbért meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.0

A 2005. évi személyi jövedelemadó megállapítása

Elektronikusan feladni kizárólag az EKON programokkal lehet. Segítséget "A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései" menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.5

A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által kiadott igazolás, a 2005. évi személyi jövedelem adó bevalláshoz - M30/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.9
Az NY63/2005. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelők 15 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulásának a megállapítása - M63/05 -

Elektronikusan feladni  kizárólag az eKON programokkal lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2011.12.31.
KERETPROGRAM:
  ANYK-Abevjava

Verzió: 1.2

Nyilatkozat a 2005. évi személyi jövedelemadó munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által történő megállapításához - NY29/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Nyilatkozat arról, hogy nem kér munkáltatói (azzal egyenértékű) elszámolást a magánszemély - NY30/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok részére a 2005. évi 4.000.000 forint alatti bevételéről és a 2005. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által történő megállapításához - NY63/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséhez a 2005. évi szja munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.12

Rendelkező nyilatkozat a 0553-as bevalláshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.5

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep_regi   abev2006sugo_regi

Verzió: 1.0
ADATKÍSÉRŐ LAP az elektronikus úton benyújtott M29/2005 sz. adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokhoz - RNY/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1
Tájékoztatás az adóhátralékról - T29/05 -

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo