Verzió: 2.0

Havi bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Évközi (negyedéves) bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.10

Bevallás egyes adó- és járulék kötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.9

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, és nyilatkozattétel a havi és az évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.13

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben előtársaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Bevallás a munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásról az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.0

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Adatbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötődő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Bejelentkezési lap 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.04.30.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Adatmódosító lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozó, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Változásbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Adatmódosító lap 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

A 04104 adatbejelentõ lap szolgál annak a jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet adókötelezettségének teljesítésre, amelynek székhelyére/telephelyére 183 napot meghaladó idõtartamra külföldi illetõségû magánszemélyt rendeltek ki munkavégzésre

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2006.01.09. 
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo 

Verzió: 1.3

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá a 2003. és/vagy a 2004. évre törtőnő bejelentkezéshez egyéni vállalkozók és társas vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.13

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.8

Negyedéves bevallás a fogyasztási adóról termékcsoportonként a 2004. évben havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.7

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2004. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.8

Éves bevallás a fogyasztási adóról termékcsoportonként a 2004. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2005.12.31.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.6

Éves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a 2004. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2005.12.31.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.8

Bevallás a nemzeti kulturális járulék 2004. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.5

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.20.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.15.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.4

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Változásbejelentő lap a 183 napot meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet adataiban bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.9

Negyedéves bevallás a fogyasztói árkiegészítésről szolgáltatáscsoportonként a 2004. évben havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.11

Negyedéves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.8
Éves összesítő bevallás a környezetvédelmi termékdíj tételenkénti részletezettségéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.8

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettségéről az áttérés napjáig

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.02.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról forintról devizára / devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2005.07.04.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.6

Bevallás a társasági adóelőlegről a 2004. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.01.
KERETPROGRAM:   abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.07.04.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról a társasági adó hatálya alá nem tartozó szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.07.04.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.9

Bevallás a 2004. évi társasági adóról és osztalékadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo 

Verzió: 2.10

Bevallás a 2004. évi társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a kettős könyvvitelt vezető adózó részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep abev2006sugo

Verzió: 1.5

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról az előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.01.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.7

Bevallás a 2004. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról és az osztalékadóról a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.06.01.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.8

Bevallás az önellenőrzési pótlékról és az önellenőrzéssel történt helyesbítésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.02.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Bevallás a lekötött fejlesztési tartalék nem beruházási célú falhasználása miatti társasági adókötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.5

Áfabevallás az 1998. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmi adó kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.20.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.2

Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.15.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.4

Áfabevallás az 1998. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjától kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság határidőben be nem nyújtott bevallásának pótlására.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.20.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Adatlap magánszemélyek részére az adóigazolvány egyedi kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.14

Önellenőrzési lap a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.19.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.12

Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.27.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Adatlap a magánszemélyek adóazonosító jelének és egyéb adatainak bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.8

Bevallás a társasházak részére a 2004. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:  abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.6

Önellenőrzési lap a társasházak személyi jövedelemadójának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.20.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a társasházak részére a határidőben be nem nyújtott személyi jövedelemadó bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.20.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.13

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, valamint az egyéni vállalkozó saját járulékáról és az egészségügyi hozzájárulásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.9

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettség különbözetéről

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2006.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2006telep  abev2006sugo

Verzió: 1.8

Bevallás az innovációsjárulék-előleg kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.09.05.
KERETPROGRAM:  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.8

Bevallása 2004. üzleti évi innovációs járulékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.07.03.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Bevallás az innovációsjárulék-előleg kötelezettségről a 2004. évben átalakulással létrejött jogutód adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.12

Bevallás a környezetterhelési díj kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.6

Igénylőlap a környezetterhelési díjelőleg visszaigényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 3.8

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról és az egészségügyi hozzájárulásról a 2004. évre

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 2.12

Bejelentés és nyilatkozat az adóhatósági adómegállapításhoz a személyi jövedelemadóról a 2004. évre

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.16.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.3

Bevallás nemzetközi egyezmény alapján képviseletet ellátó személy részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.4

Bevallás az adóhatósági adómegállapítást választó - az adóévben fegyveres erők, rendvédelmi szervek vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaként járulékot fizető - magánszemélytől a járulékfizetési felső határt meghaladóan 2004. évben levont nyugdíjjárulék visszaigénylésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.14

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.02.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.9

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.02.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.13

Áfa-bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.15.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 4.4

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről a tevékenységét 2004. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.07.04.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a 2004. évi társasági adóról és osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a 2005. évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.6

Havi bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Áfabevallás - az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 7/A. § (2) bek. c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.09.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.9

Áfa-bevallás a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.09.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.09.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 5.0

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.20.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.8

A 2004. évet megelőző adóévekre vonatkozó kifizetői adatszolgáltatás, valamint az állami adóhatóság részére teljesített adatszolgáltatás helyesbítése és pótlása

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2010.03.10.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep  abev2006sugo AbevJava

Verzió: 3.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek 2004. évi jövedelmeiről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.13

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2004. évben levont járulékokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.
FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.6

A kifizető adatszolgáltatása a társasházak, társasüdülők 2004. évi adóköteles jövedelmeiről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.
FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.3

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a magánszemélynek 2004. évben tulajdonba adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás összegéről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.3

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek lakás célú felhasználásra pénzintézeten keresztül általa nyújtott kölcsön 2004. évben elengedett összegéről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.4

A kifizető adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek részére 2004. évben e tevékenységükre tekintettel kifizetett összegekről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.3

Az illetékhivatal adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.3

A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.3

A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások 2004. évi kifizetéséről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.5

A biztosító intézet adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.5

A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2004. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.7

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéshez kapcsolódó,a magánszemély által 2004. évben adott nyilatkozatról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.4

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2004. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.6

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.4

A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2005. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.10

Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.6

A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.6

Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.2

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget „A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.6

Az állami adóhatóság részére történő külföldi illetőségű osztalékban részesülővel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.10

A megyei (fővárosi) munkaügyi központ adatszolgáltatása

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.5

Felsőoktatási intézmények, felnőttképzést folytató intézmények adatszolgáltatása a 2004. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.11

A letétkezelő adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.9

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2004. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztathatókötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összesértékpapír sorsáról  

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.8

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2004. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről  

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.11

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2004. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról  

Elektronikusan feladni kizárólag az eKON programokkal  lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 5.0

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.03.20.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.4

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.4

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő adatszolgáltatáshoz költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról, valamint a jövedéki termékkel folytatott ker. tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.0

Számla, egyszerűsített számla, nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatások

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2004. évre vonatkozóan a minimálbért meghaladó járulékalap választásáról, az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.9

A 2004. évi személyi jövedelemadó megállapítása  

Elektronikusan feladni  kizárólag az eKON programokkal lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.4

A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogú társaság) által kiadott igazolás a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásához  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.13

Az Ny63/2004. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15% mértékű egészségügyi hozzájárulásának a megállapítása

Elektronikusan feladni  kizárólag az eKON programokkal lehet. Segítséget A kontrolladat-szolgáltatás elkészítésének lépései” menüpont alatt kaphat.

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2011.01.01.
KERETPROGRAM:
   ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.3

Nyilatkozat a 2004. évi személyi jövedelemadó munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogú társaság) által történő megállapításához  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Nyilatkozat a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásához  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok részére a 2004. évi 3.000.000 forint alatti bevételéről és a 2004. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogú társaság) által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséhez a 2004. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.1

Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséhez a 2003. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.0

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.0

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.16.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Rendelkező nyilatkozat kizárólag a személyi jövedelemadó bevallásukat elektronikus úton benyújtó adózók számára

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2005telep   abev2005sugo

Verzió: 1.2

Adatkísérő lap az elektronikus úton benyújtott M29/2004 sz. adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatokhoz  

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.10.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2009.10.01.
KERETPROGRAM:
  abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 1.2

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.10.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Bejelentkezési lap 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Adatmódosító lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozó, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.10.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.7

Változásbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.10.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Adatmódosító lap 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.6

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.2

Adatmódosító lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.7

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.03.15.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Negyedéves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről - Uniós

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.02.01.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.9

Áfabevallás a 2004. május 1. napját követően megállapításra kerülő általános forgalmi adó kötelezettségének , illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.01.20.
KERETPROGRAM:
abev4telep abev4sugo

Verzió: 3.3

Áfa-bevallás a 2004. május 1. napját követően megállapításra kerülő általános forgalmiadó kötelezettségének, illetve jogusultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo