Verzió: 6.0

Havi bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 7.0

Évközi (negyedéves) bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.10

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo 

Verzió: 2.0

Bevallás az éves elszámolású kötelezettségekről előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.02.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.6

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, és nyilatkozattétel a havi és az évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben az előtársaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.03.24.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.6

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett magánszemélyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásról az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 8.0

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 4.0

Adatbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötődő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 4.0

Adatbejelentő lap 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2004.02.28.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 5.0

Adatmódosító lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 5.0

Változásbejelentő lap a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Adatmódosító lap 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezettek részére (Kötelezettség megszűnésének bejelentése.)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
 abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.1

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 10.0

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM: 
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 6.0

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2003. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 5.0

Bevallás a könyvtári dokumentumok 2003. évi beszerzése esetén igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
 abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.2

Negyedéves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként a 2003. évben havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Éves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről, termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként a 2003. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.12

Bevallás a nemzeti kulturális járulék 2003. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 6.0

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.   
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 4.0

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 5.0

Adatbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 6.0

Adatmódosító lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 8.0

Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.02.28.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Negyedéves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15. 
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 1.4

Éves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 3.0

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettségéről az áttérés napjáig

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 1.6

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról forintról devizára/devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.06.30.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.9

Bevallás a társasági adóelőlegről a 2003. évben átalakulással létrejött jugutód adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.03.24.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 1.3

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.06.30.   
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.3

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról a társasági adó hatálya alá nem tartozó szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.06.30.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.2

Bevallás a 2003. évben egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany társaságiadó-kötelezettségéről a jogosulatlan adóalap-kedvezmény igénybevétele esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.1

Bevallás a 2003. évi társasági adóról és osztalékadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.5

Bevallás a 2003. évi társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a kettős könyvvitelt vezető adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.7

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.08.30.
KERETPROGRAM:
abev2003telep abev2003sugo

Verzió: 5.2

Bevallás a 2003. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról és az osztalékadóról a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.08.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 12.0

Bevallás az önellenőrzési pótlékról és az önellenőrzéssel történt helyesbítésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 9.0

Áfabevallás az 1997.év utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmi adó kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.4

Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 6.0

Áfabevallás az 1997. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjától kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság határidőben be nem nyújtott bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15. 
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 4.0

Adatlap magánszemélyek részére az adóigazolvány egyedi kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 7.0

Önellenőrzési lap a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 11.0

Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Adatlap a magánszemélyek adóazonosító jelének és egyéb adatainak bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.03.24.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.4

Bevallás a társasházak részére a 2003. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 4.0

Önellenőrzési lap társasházak személyi jövedelemadójának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.3

Bevallás társasházak részére a határidőben be nem nyújtott személyi jövedelemadó bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 14.8

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.0

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettség különbözetéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2005.05.02.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 5.0

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról és az egészségügyi hozzájárulásról a 2003. évre

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

Nemzetközi egyezmény alapján képviseletet ellátó személy részére 2003. évre

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 13.6

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 7.0

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről a tevékenységét 2003. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.06.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.1

Bevallás a 2003. évi társasági és osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.10

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.9

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 4.0

Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.03.20.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.2

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyek 2003. évi jövedelmeiről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 4.1

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2003. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 4.0

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2003. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A kifizetők adatszolgáltatása a társasházaknak 2003. évben kifizetett adóköteles jövedelemről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 3.0

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a 2003. évben magánszemélynek tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás részének adómentes összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek lakáscélú felhasználásra korábban nyújtott kölcsön 2003. évben elengedett összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A kifizetők adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyeknek 2003. évben e tevékenységére tekintettel kifizetett összegekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Az illetékhivatal 2003. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A pénzintézet 2003. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások 2003. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A biztosító intézet 2003. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A pénzintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2003. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 3.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2003. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár szolgáltatásához kapcsolódó, a magánszemély által 2003. évben adott nyilatkozatról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 3.1

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2003. évben ellenérték nélkül, vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv 2003. évi kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 3.0

A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2003. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.1

A kifizető adatszolgáltatása a külföldi szervezetnek teljesített társasági adóköteles kifizetésről 2003. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) teljesített osztalékadó köteles kifizetésről 2003. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A letétkezelő (a program szervező) adatszolgáltatása és bejelentése az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírokról, valamint a letétkezelő változásáról.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2003. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.1

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2003. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.1

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2003. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.5

Nyilatkozat 2003. évre vonatkozóan az éves bevallási kötelezettség helyett negyedéves bevallási kötelezettség választásáról általános forgalmi adónemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 4.0

Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.03.20.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.0

Adatkísérő lap a kifizető, társas vállalkozó adatszolgáltatása az általa 2003. évben kibocsátott, illetőleg juttatott értékpapírokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő adatszolgáltatáshoz a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2003. évi kifizetéséről, valamint a 2003. évi adókedvezményre jogosító igazolások kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep    abev4sugo

Verzió: 2.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú munkáltatói adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.3

A jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.3

A jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.5

Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.6

Számla, egyszerűsített számla, nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatások

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2006.04.30.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 7.0

A 2003. évi személyi jövedelemadó megállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.4

A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogú társaság) által kiadott igazolás a 2003. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A NY63/2003. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának a megállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Nyilatkozat a 2003. évi személyi jövedelemadó munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogú társaság) által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Nyilatkozat a 2003. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelő és családi gazdálkodó részére a 2003. évi 3.000.000 forint alatti bevételéről és a 2003. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogú társaság) által

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

A családi kedvezmény érvényesítéséhez a 2002. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep  abev2003sugo

Verzió: 1.0

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo

Verzió: 2.0

Adatkísérő lap az elektronikus úton benyújtott M29/2003 sz. adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatokhoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM
: abev4telep   abev4sugo

Verzió: 1.1

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev4telep   abev4sugo