Verzió: 10.0

Havi bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 8.0

Évközi (negyedéves) bevallás egyes adó- és járulék-
kötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.03.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.7

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szembeni évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 4.0

Bevallás az éves elszámolású kötelezettségekről előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.05.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.6

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, és nyilatkozattétel a havi és az évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 6.0

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben az előtársaságok részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.6

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett magánszemélyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.1

Bevallás a munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásról az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 11.0

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 8.0

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.4

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2002. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 5.0

Bevallás a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.03.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 5.0

Negyedéves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről termékcsoportonként, illetve szolgáltatás-csoportonként a 2002. évben havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.03.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 2.0

Éves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről, termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként a 2002. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.1

Bevallás a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugó

Verzió: 8.0

Átvezetési és kiutalási kérelem az folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 8.0

Negyedéves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.03.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 2.3

Éves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.0

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettségéről az áttérés napjáig

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 2.0

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettség különbözetéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31. 
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 3.0

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról forintról devizára/devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 5.0

Bevallás a társasági adóelőlegről a 2002. évben átalakulással létrejött jugutód adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.0

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 3.0

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról a társasági adó hatálya alá nem tartozó szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.15

Bevallás a 2002. évi társasági adóról és az osztalékadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.5

Bevallás a 2002. évi társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a kettős könyvvitelt vezető adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Bevallás a 2002. évben kezdődő első naptári évtől eltérő üzleti évi  társasági adóról és  osztalékadóról a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 13.0

Bevallás az önellenőrzési pótlékról és az önellenőrzéssel történt helyesbítésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 9.0

Bevallás az 1996.év utolsó adómegállapítási időszakának első napjával kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 13.0

Bevallás a határidőben be nem nyújtott bevallás pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.01.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 8.0

Bevallás az 1996. év utolsó adómegállapítási időszakának első napjától kezdődően keletkezett általános forgalmiadó-kötelezettség, illetve jogosultság határidőben be nem nyújtott bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 7.0

Önellenőrzési lap a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 8.0

Bevallás az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.7

Bevallás a társasházak részére a 2002. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.0

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettség különbözetéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2004.06.10.
KERETPROGRAM:
  abev2telep

Verzió: 8.0

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról és az egészségügyi hozzájárulásról a 2002. évre

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 11.0

Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15. 
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 11.0

Bevallás egyes adó és járulékkötelezettségekről a tevékenységét 2002. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 5.0

Bevallás a 2002. évi társasági adóról és osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a 2003. évre egyszerűsített vállalkozói adó alanyiságot választó adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Havi bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.02.10.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 5.0

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

02k
Verzió: 1.3

Kérelem az adójóváírás-különbözet megállapítására és kiutalására a 2002-re munkáltatói elszámolást kért adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2009.01.01.
KERETPROGRAM:
   abev2006telep   abev2006sugo

Verzió: 3.0

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyek 2002. évi jövedelmeiről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
  abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.12

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2002. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.10

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2002. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.6

A kifizetők adatszolgáltatása a társasházaknak 2002. évben kifizetett adóköteles jövedelmekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.7

A munkáltató, a bér kifizetője adatszolgáltatása a magánszemélynek a 2002. évben adómentes iskolakezdési támogatás nyújtásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.1

A munkáltató, a bér kifizetője adatszolgáltatása a magánszemélynek a 2002. évben adómentes iskolakezdési támogatás nyújtásáról adóazonosító jellel nem rendelkező gyermek esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.9

Az MRP szervezet adatszolgáltatása a magánszemélynek 2002. évben tulajdonába adott értékpapír adómentes természetbeni juttatás részének adómentes összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.5

A kifizető adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek részére  2002. évben e tevékenységükre tekintettel kifizetett összegekről.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.6

Az illetékhivatal 2002. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.15

A pénzintézet 2002. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.11

A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások 2002. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.11

A biztosító intézet 2002. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.11

A pénzintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2002. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.5

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2002. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.9

A magán nyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magán nyugdíjpénztár szolgáltatásához kapcsolódó, a magánszemély által 2002. évben adott nyilatkozatról.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.12

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2002. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.9

Adatszolgáltatás az alkalmai munkavállalói könyv 2002. évi kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.10

A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2002. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.3

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi szervezetnek teljesített társasági adóköteles kifizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.2

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) teljesített osztalékadó köteles kifizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

Nyilatkozat a 2002. évre vonatkozóan az éves bevallási kötelezettség helyett negyedéves bevallási kötelezettség választásáról általános forgalmi adónemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM: abev2telep

Verzió: 1.4

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.4

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.7

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz a 2002. évi adókedvezményre jogosító igazolások kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.4

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú munkáltatói adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.3

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő adatszolgáltatáshoz a 2002. évre a mezőgazdasági őstermelő   15% mértékű egészségügyi hozzájárulásának a megállapításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

A jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31. 
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 3.0

A jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31. 
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 3.0

Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31. 
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 3.0

A 2002. évi személyi jövedelemadó megállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.5

Munkáltatói igazolás a 2002. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.6

A NY63/2002.számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának a megállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.1

Nyilatkozat a 2002. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.0

Nyilatkozat a 2002. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 2.0

Nyilatkozat a 2002. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.5

Nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelő részére a 2002. évi 2.000.000 forint alatti bevételéről és a 2002. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 3.0

A családi kedvezmény érvényesítéséhez a 2001. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31. 
KERETPROGRAM:
abev2telep

Verzió: 1.3

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.1

Adatkísérő lap az elektronikus úton benyújtott M29/2002 sz. adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokhoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo

Verzió: 1.4

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2003telep   abev2003sugo