Verzió: 3.0

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.01.21.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű 1717. számú nyomtatvány

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2017. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.07.02.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozók tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2017-ben a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.03.10.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás a 2017. évben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.07.20.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.08.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

17EGYSZA Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.05.22.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az Art. 9. számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.02.13.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról,a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén,illetve ha a kiutalt összegre nem tart igényt.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.03.11.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

17T1011 ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.06.30.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

17T1041 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti - a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkozatás adatairól, országos telefonos ügyfélszolgálat útján, a 185-ös ügyfélvonalon történő bejelentés esetén

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava


Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

17T1043TEL BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatainak telefonos bejelentéséről

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

17T1044D BEJELENTŐLAP
Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

17T1044TEL BEJELENTŐLAP
Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

Verzió: 1.0

BEJELENTŐLAP Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐLAP Az Art. 16. § (11) bekezdése alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén 

Ez a nyomtatvány Ügyfélkapun keresztül vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja. 

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez, illetve törléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

KÉRELEM a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

17T112 KÉRELEM
minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

17T201TSZ bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönvi jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére 

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.06.30.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére, illetve a kisvállalati adózás hatálya alól történő kijelentkezés bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

 FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

KÉRELEM az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2017.05.18.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő benyújtására szolgáló űrlap

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.01.05.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava