Verzió: 2.0

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Verzió: 1.0

Havi bevallás a baleseti adóról és annak önnellenőrzéséről biztosítók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 14.0

Bevallás az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

Verzió: 2.0

Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Kérjük, amennyiben a nyomtatványt letöltik az internetről, 2014. január 1-je előtt ne nyújtsák be az adóhatósághoz.

Verzió: 2.0
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

 

Verzió: 1.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, valamint az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről a 2014. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.02.28.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott feltételek igazolásához. 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás a társasházak részére a 2014. évi személyi jövedelemadóról

Verzió: 2.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről és az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére.

Verzió: 1.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói, a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti, vagy a kisvállalati adó-alanyiság megszűnésével 2014-ben a társasági adóalanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.03.10.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedése elidegenítésekor keletkező adókötelezettségéről

Verzió: 12.0

Bevallás a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

Verzió: 4.0

Adónyilatkozat a 2014. évre a személyi jövedelemadó kötelezettségről

Verzió: 4.0

 Nyilatkozat az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás elkészítéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.02.16.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 15.0

ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

Verzió: 5.0

Bevallás a tevékenységét 2014. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2014. évben vagy 2015. évtől választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2015. évtől választó adózók részére

Verzió: 3.0
Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták játékadójáról
Verzió: 3.0

ÁFA BEVALLÁS a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

Verzió: 2.0

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

Verzió: 3.0

Bevallás a közművezetékek adójáról

A 2.0 verziószámú nyomtatványon lehetőséget biztosítottunk, hogy a 1492-01. számú lap C) blokk 15. sorának b) oszlopában, valamint a 1492-01-01. számú lap C) blokk b) oszlopában a tulajdoni hányad adatát tizedesjegyben is fel lehet tüntetni. Kérjük, hogy a kitöltés során a 2.0 verziószámű kitöltő-ellenőrző programot szíveskedjen alkalmazni.

Verzió: 4.0

Bevallás a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illetékkötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS  a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

Verzió: 3.0

Összesítő Nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamit az Európai közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

Verzió: 7.0

Adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a bevételt szerző adatainak bejelentéséhez.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.08.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A 14EGYSZA nyilatkozat kitöltő és ellenörző programja

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.05.20.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Az Art. 9. számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közössé valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.07.31.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról 

Verzió: 11.0

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2014. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről

Verzió: 2.0

A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról

Verzió: 1.0

A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás 2014. évi összegéről

Verzió: 1.0

Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó 2014. évi jövedelméről

Verzió: 1.0

A biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Verzió: 1.0

Az MRP szervezet adatszolgáltatása az általa 2014. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegéről

Verzió: 1.0

A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Verzió: 1.0

A hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról

Verzió: 1.0

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása

Verzió: 1.0

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás folyósításának - jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti - megszüntetéseko

Verzió: 1.0

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2014. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére a 2014. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2014. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

Verzió: 2.0

Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről

Verzió: 5.0

Adatszolgáltatás a 2005. június 30. napja után keletkezett, és a haszonhúzó magánszemély részére a 2014. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

Verzió: 2.0

2005. június 30-át követően keletkezett és 2014. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről teljesítendő adatszolgáltatás

Verzió: 1.0

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

Verzió: 1.0

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása 

Verzió: 1.0

A hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban

Verzió: 1.0

A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

Verzió: 1.0

A nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot , korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító szerv adatszolgáltatása a 2014. évben nyugdíj, illetve járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról

Verzió: 2.0

A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben a 2014. évben kifizetett összegről

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a 2014. évi csereügyletből származó jövedelemről

Verzió: 1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásró

Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2014. évi jövedelemről 

Verzió: 3.0

Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, valamint Bevallás százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére 2014. évre.

Verzió: 4.0

Bevallás a kisvállalati adóról

Verzió: 9.0

Környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallása

Verzió: 1.0

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód nélkül megszűnő kedvezményezettnek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.02.10.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2014. év

Tisztelt Adózó! A nyomtatvány 170-es lapján módosult az adónemek listája, ezért az előző verzió nem használható. Kérjük az új verziót szíveskedjék használni.

Verzió: 4.0

bevallás a pénzügyi szervezetek 2014. évi különadójáról és hitelintézeti hozzájárulásáról

Verzió: 4.0

Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejelentő lap egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adat- és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

A 14T1041-es adatlap kitöltésével és NAV-hoz történő eljuttatásával ön eleget tesz az Art. 16. § (4) bekezdés a)-c), valamint (4b) pontjaiban foglalt bejelentési kötelezettségének.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő- és változásbejelentő lap a Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti - a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól ügyfélkapun történő benyújtás esetén

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt jelenti be az állami adóhatósághoz.

A bejelentés esetleges visszavonására („T”) és módosítására („T”, majd „U”) – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén – az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, illetve ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól
Benyújtás módja: egyik sem

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap szolgál az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás keretében végzett háztartási munkára vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változás-bejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól telefonon történő bejelentés esetén – Nem nyújtható be! (Ez a nyomtatvány a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja között harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető. A munkaviszony a tagsági jogviszony megszűnése időpontjában megszűnik. A T1044D jelű adatlapon az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja között létrejött munkaviszonyt kell bejelenteni.

A kitöltött nyomtatványt a munkaszerződés megkötésének napján, ügyfélkapun kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervéhez elektronikusan elküldeni. Kérjük, gondosan őrizze meg a bejelentést követően kapott iktatószámot.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az iskolaszövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködő, de nappali rendszerű oktatás keretében nem tanuló – biztosítottnak minősülő – tagját változatlanul a T1041-es adatlapon kell bejelenteni!

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentőlap az Art. 16. § (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjáról telefonos bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatszolgáltatás ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Regisztrációs adatlap

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem minősített adózói adatbázisban történő szerepeltetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez
az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését
képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap az adóügyek elektronikus intézésére, illetve az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy a törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultsága megszűnésének bejelentéséhez.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

Bejelentő és Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.09.18.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava
Verzió: 6.0

Bejelentő és Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a Tbj. 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

Bejelentő és Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.06.30.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap, magánszemélyek adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2016.01.27.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap magánszemélyek részére a START-cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Igazolás kiállítása iránti kérelem. Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, továbbá többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkező tagként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Jegyzői Adatszolgáltatás az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

14TKORNY bejelentés a 2014. évi környezetvédelmi termékdíj kötelezettségről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Bejelentő és változásbejelentő lap a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentése

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Nyilatkozat 2015. évre vonatkozóan a minimálbér másfélszeresét meghaladó járulékalap választásról az eva hatálya alá újonnan bejelentkező egyéni vállalkozók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2014.12.22.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

A munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

Verzió: 7.0

KÉRELEM / APPLICATION FORM
Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében, a Jöt. 47/A. § (1) és (4) bekezdésében, továbbá a Jöt. 47/B. §-ában meghatározott SZERVEZET áfa és jövedéki adó-visszaigényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.10.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 7.0

KÉRELEM / APPLICATION FORM
Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében, a Jöt. 47/A. § (1) és (4) bekezdésében, továbbá a Jöt. 47/B. §-ában meghatározott SZEMÉLY áfa és jövedéki adó visszaigényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.10.02.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2015.01.01.
KERETPROGRAM:
ÁNYK - AbevJava