Verzió: 2.0

25. év alatti pályakezdők igazolása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 4.0

18110. számú igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019. 01.22.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2018. január 1-je előtt!

Verzió: 5.0

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2018. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

Verzió: 1.0

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozók tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2018-ban a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.03.10.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 1.0

Bevallás a 2018. évben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

Verzió: 1.0

Kérelem a szokásos piaci ár megállapítása vagy előzetes konzultáció iránt, illetve beadvány a folyamatban lévő szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

A személyi jövedelemadó 1%-áról a 2018. rendelkező évben a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek adatainak megismerése iránti kérelem

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.10.15.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.08.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.05.20.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez

Verzió: 1.0

Az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata 

Verzió: 1.0

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról,a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén,illetve ha a kiutalt összegre nem tart igényt.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.04.16.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 4.0

Önellenőrzés bejelentése az Art. 55. §-a alapján

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

 FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez egyéni vállalkozók

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.06.30.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adat- és változásbejelentő lap a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP
a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosított adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A Magyarországon fiókteleppel,pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy-ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti- a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviazonyra vonatkozó adatokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, telefonos bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP
A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatainak telefonos bejelentéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐLAP
Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐLAP
Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31. 
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐLAP Az Art.1. sz. melléklet 14. pontja alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

BEJELENTŐLAP
Az Art. 1. sz. melléklet 14. pontja alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonos bejelentés esetén

Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

Adatszolgáltatás ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Regisztrációs Adatlap az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez, illetve törléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Kérelem a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

Kérelem a csoportos adóalanyiság választására és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

ARCHÍVUMBA HELYEZVE: 2018.07.01.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

 

Verzió: 3.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozásnak a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatóként történő bejelentkezésére, változásbejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 6.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 3.0

18T201TSZ Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.

KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez, valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történő kijelentkezéshez társas vállalkozások

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2019.06.30.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

ADATLAP
magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 2.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 1.0

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem transzferár-kiigazítással kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárás megindítására, illetve beadvány folyamatban lévő kölcsönös egyeztetési eljárásban 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 1.0

Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.12.31.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava 

Verzió: 2.0

KÉRELEM az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.05.17.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava

Verzió: 6.0

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény)  szerint a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránti kérelem

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2018.10.15.
KERETPROGRAM: ÁNYK - AbevJava