Első verzió
1.0

Havi bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA : 2002.01.20.
KERETPROGRAM:
abevtelep 

Első verzió
1.0

Évközi (negyedéves) bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM:
abevtelep 

Első verzió
1.0

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségekről az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás az éves elszámolású kötelezettségekről előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.15.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, és nyilatkozattétel a havi és az évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás egyes adó- és járulékkötelezettségeiről az évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett magánszemélyek részére (ún. ingyenes bevallás, kereskedelmi forgalomban nem kapható)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásról az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2001. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető adóvisszatérítési támogatás igényléséhez

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Negyedéves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről termékcsoportonként, illetve szolgáltatás-csoportonként a 2001. évben havi vagy negyedéves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Éves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről, termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként a 2001. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a nemzeti kulturális járulék 2001. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés, valamint a bevalláshoz kapcsolódó visszaigényelhető adó kiutalására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Átvezetési és kiutalási kérelem a pénzforgalmat lebonyolító bizonylatokhoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31. 
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Bevallás a turisztikai hozzájárulás 2001. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Éves bevallás a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról, a forintról devizára/devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttérő adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA:  2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Bevallás a társasági adóelőlegről a 2001. évben átalakulással létrejött adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a társasági adó különbözetéről azon adózók részére, melyek adókötelezettségüket könyvviteli zárlat alapján állapították meg

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a társasági adóról és az osztalékadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a 2001. évi társasági adóról és az osztalékadóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a 2001. évi társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetéről a kettős könyvvitelt vezető adózó részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás az 1996. január 1-jét követően keletkezett általános forgalmi adókötelezettség, illetve jogosultság önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás az 1996. január 1-jét követően keletkezett általános forgalmi adókötelezettség, illetve jogosultság határidőben be nem nyújtott bevallásának pótlására

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók turisztikai hozzájárulás kötelezettségéről az áttérés napjától

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2003.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bejelentés készpénzfizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31. 
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a társasházak részére a 2001. évi személyi jövedelemadóról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról és az egészségügyi hozzájárulásról a 2001. évre (ún. ingyenes bevallás, kereskedelmi forgalomban nem kapható)

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Havi bevallás az általános forgalmi adó havi kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Negyedéves bevallás az általános forgalmi adó negyedéves kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Éves bevallás az általános forgalmi adó éves kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31. 
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Havi bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról a szerencsejáték szervezéséről szóló többször módosított 1991. évi XXXIV. törvény 33 § (3) bekezdésével érintett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.01.20.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségekről a szerencsejáték szervezéséről szóló többször módosított 1991. évi XXXIV. törvény 33/A §-val érintett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31. 
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyek 2001. évi jövedelmeiről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM: abev2telep

Első verzió
1.0

A kifizetők adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2001. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM: abev2telep

Első verzió
1.0

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2001. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A kifizetők adatszolgáltatása a társasházaknak 2001. évben kifizetett adóköteles jövedelmekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM: abev2telep

Első verzió
1.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a 2001. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A kifizető adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek részére  2001. évben e tevékenységükre tekintettel kifizetett összegekről.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Az illetékhivatal 2001. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A pénzintézet adatszolgáltatása a 2001. évi lakáscélú megtakarítás után járó adókedvezményhez kiadott igazolásról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A pénzintézet 2001. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások 2001. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A biztosító intézet 2001. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A pénzintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2001. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A magán nyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magán nyugdíjpénztár szolgáltatásához kapcsolódó, a magánszemély által 2001. évben adott nyilatkozatról.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2001. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Adatszolgáltatás az alkalmai munkavállalói könyv 2001. évi kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi szervezetnek teljesített társasági adóköteles kifizetésről 2001. év

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) teljesített osztalékadó köteles kifizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat 2001. évre vonatkozóan az éves bevallási kötelezettség helyett negyedéves bevallási kötelezettség választásáról általános forgalmi adónemben

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
  abev2telep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz a 2001. évi adókedvezményre jogosító igazolások kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú munkáltatói adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A NY63/2001.számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásának a megállapítása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

A jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep 

Első verzió
1.0

A jövedéki termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KEREPPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

 

 

A 2001. évi személyi jövedelemadó megállapítása 

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Munkáltatói igazolás a 2001. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat a 2001. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához.

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat a 2001. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelő részére a 2001. évi 2.000.000 forint alatti bevételéről és a 2001. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséhez a 2000. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Rendelkező nyilatkozat

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep

Első verzió
1.0

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM:
abev2telep