Első verzió
1.0

Bevallás az éves elszámolású kötelezettségekről előtársaság részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2002.12.31.
KERETPROGRAM: abev2telep 

Első verzió
1.0

Bevallás egyes éves kötelezettségek különbözetéről az államháztartással szemben, és nyilatkozattétel a havi és az évközi (negyedéves) bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Bevallás a munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetéről az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Bevallás a szakképzési hozzájárulás 2000. évi bevallását módosító (nem társasági adóalany) adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Éves bevallás a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről termékcsoportonként, illetve szolgáltatáscsoportonként a 2000. évben éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Bevallás a nemzeti kulturális járulék 2000. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

Bevallás a turisztikai hozzájárulás 2000. évi elszámolásáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep 

Első verzió
1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2000. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélyektől 2000. évben levont járulékokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A kifizetők adatszolgáltatása a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek részére 2000. évben e tevékenységükre tekintettel kifizetett összegekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Az illetékhivatal 2000. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A pénzintézet adatszolgáltatása a 2000. évi lakáscélú megtakarítás után járó adókedvezményhez kiadott igazolásról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A pénzintézet 2000. évi adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások 2000. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A biztosító intézet 2000. évi adatszolgáltatása

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A pénzintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2000. évi kifizetéséről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása 2000. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár szolgáltatásához kapcsolódó, a magánszemély által 2000. évben adott nyilatkozatról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2000. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi szervezetnek teljesített társasági adóköteles kifizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (cégnek) teljesített osztalékadó köteles kifizetésről

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM: abevtelep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő papíralapú adatszolgáltatáshoz a 2000. évi adókedvezményre jogosító igazolások kiállításáról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Adatkísérő lap az állami adóhatóság részére történő mágneses adatszolgáltatáshoz

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat a 2000. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Nyilatkozat a 2000. évi személyi jövedelemadó bevallásához

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep

Első verzió
1.0

Tájékoztatás az adóhátralékról

FORGALOMBÓL KIVONVA: 2001.12.31.
KERETPROGRAM:
abevtelep