Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Vám utólagos ellenőrzési szakterület
2012.03.05.

a Vtv. 1. (3) bekezdés 7. pontja szerinti – ide nem értve a 485/2008/EK rendelet szerinti ellenőrzéseket – utólagos ellenőrzések tekintetében   (2012.01.01 - 2012.01.16.)

Archív: 2014.07.03.

Megkezdett utólagos ellenőrzések száma: 6
Befejezett utólagos ellenőrzések száma (határozat közléssel bezárólag): 17
Befejezett utólagos ellenőrzésekhez kapcsolódóan az alábbi jogsértés(ek) került(ek) megállapításra:

  • helytelen árumegnevezés, áruosztályozás/TARIC kód alkalmazása,
  • termékdíj fizetési kötelezettség elmulasztása,

  • származás igazolásával kapcsolatos jogsértés (részben valótlan származás feltüntetése kedvezmény alkalmazásával),

  • helytelen vámérték kimunkálás (szállítási költség, ügyleti érték).

Az utólagos ellenőrzésekhez kapcsolódóan 20 gazdálkodó esetében fejeződött be a jogszerű állapot helyreállítása, illetve azzal összefüggésben a köztartozások utólagos kiszabása, melynek eredményeként 20 932 373 Ft közlésre, míg a korábbi kiszabások eredményeit is figyelembe véve 24 gazdálkodó esetében 11 018 169 Ftigazoltan bevételezésre került, továbbá 5 gazdálkodó esetében 170 233 Ft visszautalása történt meg.