Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Alaptevékenység, feladat
2016.05.03.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: Intézet) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézete.

Az Intézet a NAV Központi Irányítása főigazgatójának felügyelete alatt áll, feladatellátását a NAV Központi Irányítása szervezeti egységeinek szakmai irányítása mellett végzi.

Az Intézet képviselője az igazgató, aki a szervezet-irányítási jogkörét közvetlenül, valamint az Intézet igazgatóhelyettesein keresztül gyakorolja.

Az Intézet, mint humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó szerv a NAV egyes humánigazgatási tevékenységeit támogatja, ennek megfelelően alapfeladatai:

  • a NAV személyi állományának képzése, továbbképzése,

  • egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatok végzése, egészségügyi szolgáltatások nyújtása,

  • kulturális, üdültetési, étkeztetési feladatok ellátása.

1. Az Intézet a képzési tevékenysége keretében ellátja a NAV pénzügyőrei előképző, alapozó, szakosító, középfokú képzését, kiképzését, továbbképzését a közel 110 éves intézményesített pénzügyőr képzés hagyományainak bázisán alapulva, egyúttal a NAV támasztotta új kihívásoknak is megfelelve, valamint a NAV kormányzati szolgálati jogviszonyban állók tagjainak munkakör specifikus, moduláris, kompetencialapú képzését.

Működteti az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési és Módszertani Központot, amelynek keretében megszervezi és lebonyolítja a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzését.

2. Az Intézet az egészségügyi tevékenysége keretében végzi, illetve felügyeli a NAV személyi állományának egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatát, foglalkozás-egészségügyi alapellátását. Előzőeken kívül háziorvosi szolgáltatást nyújt, fogászati alapellátást biztosít, valamint járóbeteg szakellátást végez (reumatológia, szemészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, gyógytorna-fizioterápia, laboratóriumi diagnosztika). A kötelező lőkiképzések, valamint tömegeket megmozgató NAV rendezvények során egészségügyi biztosítási feladatokat lát el.

3. Kulturális, üdültetési, étkeztetési tevékenységeként működteti a NAV üdülőit, szervezi a teljes szervezet foglalkoztatottjainak üdültetését, a hévízi NAV Gyógyházat, valamint a Királyok útjai NAV Oktatási Központot. Kulturális, sport rendezvényeket szervez, működteti a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumot, valamint szervezi, ütemezi, biztosítja a Pénzügyőr Zenekar fellépéseit.

A fentiekre tekintettel az Intézet – beleértve minden foglalkoztatottját – célja nem kevesebb, mint a NAV képzett, szakmailag felkészült és jóléti szolgáltatásokkal ösztönzött foglalkoztatotti állományának biztosítása.