Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a fejlesztőknek
2006.03.22.

Archív: 2013.05.13.

Tájékoztató a járulékbevallások (0608, 06081K, 06083) kezeléséről fejlesztőknek és felhasználóknak

 

Tisztelt Fejlesztő!

Az ABEV programból minden letölthető nyomtatvány (import) adatszerkezetét elkészítheti a következő lépésekben:

  1. Betölti a keretprogramba az érintett nyomtatványt.
  2. Kiválasztja a SZERVIZ-FEJLESZTŐKNEK-A MEZŐ DEFINÍCIÓS FILE (CSV) LÉTREHOZÁSA menüpontot. Ennek végrehajtása során keletkezik egy text típusú állomány, amely tartalmazza az adott nyomtatvány mezőinek leírását. Az állomány első sorában olvasható az utána következő sorok jelentése. Egy sor egy mező tulajdonságait írja le.

  3. Ezt követően a betöltött nyomtatvány adatait kézzel kitöltve létre kell hozni egy minta nyomtatványt.

  4. Kiválasztja a SZERVIZ-FEJLESZTŐKNEK-TESZT IMPORT FILE KÉSZÍTÉSE menüpontot. Ennek végrehajtásával a program isablon.imp néven készít egy text állományt. Az állomány a minta nyomtatvány adatait tartalmazza a CSV fájl által leírt szerkezetben. Az állomány tanulmányozása további segítséget nyújt a fejlesztőnek ahhoz, hogy a saját programja milyen adatszerkezet állítson elő.

  5. A saját programmal minden egyes nyomtatványt önálló állományként kell elkészíteni. Az állománynév kiterjesztése imp legyen.

  6. Az elkészült nyomtatványok az ADATOK-ADATOK IMPORTÁLÁSA menüponttal az ABEV programba betölthetők. Ettől a pillanattól kezdve ugyanúgy kezelhetőek, mintha az adatokat a "hagyományos" módon a programba gépelték volna be. Ha nem akarjuk egyenként importálni az állományokat, akkor lehetőség van a csoportos importálásra is. Ilyenkor egy text állományban fel kell sorolni az imp kiterjesztésű fájlokat és parancssorból az -i@implista.txt kapcsolóval futtatni a keretprogramot.

Az olyan típusú nyomtatványokat - ilyen a 0608, 06083, 06081K - amelyek egy foglalkoztató (pl. 0608A), és ismeretlen számú foglalkoztatott (pl. 0608M) adatait tartalmazzák, kizárólag XML formában, elektronikus úton lehet eljuttatni az APEH-hez. Ez elkészíthető a fent leírt módon, azaz importálni lehet az állományokat az ABEV programba, valamint hagyományos módon is kitölthetők a nyomtatványok, ugyanis az ABEV képes előállítni az XML állományt a kitöltött nyomtatványok adatai alapján. Saját programmal elkészített XML állományt az ABEV programmal ellenőriztetni kell, amely tartalmi és formai szempontokat egyaránt vizsgál. Az ellenőrzés további adatokkal egészíti ki az XML állományt.

A nyomtatvány XML adatállományának elkészítéséhez szükséges lépések egy külön dokumentumban vannak leírva.

Az eljárás több szempontból is különbözik az előzőtől. Ezek a következők:

  1. Az XML állomány elkészítéséhez szükséges, programban használandó adatnevek nem egyeznek meg az előző módszernél leírtakkal, hanem az említett külön dokumentum írja le, hogyan lehet ezeket az ABEV programból meghatározni.

  2. Ebben az esetben nem nyomtatványonként, hanem foglalkoztatónként kell egy adatállományt készíteni.

  3. Az elkészült XML állományt kell az ABEV programmal ellenőrizni, majd továbbítani.

A nyomtatványok kitölthető változatának megjelenésétől kezdve minden nyomtatványnak csak a kitölthető - mindenkori legfrissebb - verziója lesz elérhető, de az adatszerkezet abból is kigenerálható.

Üdvözlettel

Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal