Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kisvállalati adóalany mentesülése a szakképzési hozzájárulási kötelezettség alól
2013.05.21.

Archív: 2019.01.08.

[Katv. 21. § (2) bekezdés c) pont; Szhtv. 8. §]

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] 21. § (2) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a kisvállalati adó alanya mentesül a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény [Szhtv.] 5. § a) pontja értelmében az adózó a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével is teljesítheti. Ebben az esetben az adózó az Szhtv. 8. § (1) bekezdése szerint a bruttó kötelezettségének mértékét csökkentő tétel alkalmazásával mérsékelheti, valamint, ha a csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az Szhtv. 8. § (2) bekezdése szerint az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

A Katv. szerinti kisvállalati adóalanyok esetében tekintettel arra, hogy szakképzési hozzájárulási kötelezettség nincs, a kötelezettség gyakorlati képzéssel történő teljesítése sem értelmezhető. Következésképpen, amennyiben az érintett adóalanyi kör kisvállalati adóalanyként mégis folytat gyakorlati képzést együttműködési megállapodás vagy tanulószerződés alapján, akkor nem tarthat igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre, illetve a csökkentő tétel, vagy annak egy része visszaigénylésére, hiszen a nem létező kötelezettséggel szemben kisvállalati adóalanyként nem keletkezhet az említett csökkentő tétel alkalmazására, vagy visszaigénylésre vonatkozó jogosultság sem.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 8641/2013. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3528059321/2013.]