Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Bejelentkezés a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá
2012.12.20.

Archív: 2019.06.13.

A 2012. december 17-én elfogadott T/9401. számú törvényjavaslat módosította a kisvállalati adó hatálya alá való bejelentkezés szabályait. A módosítás értelmében a kiva-alanyiság az adózó erre irányuló választásával jön létre, a 2013-as évre vonatkozó bejelentést 2012. december 1-jétől 2013. január 15-éig, az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített 12T203KV jelű nyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. A határidő jogvesztő, tehát annak elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Az adóalanyiság a bejelentést követő naptári év első napjával jön létre, ha a választást 2012. december 31-éig megteszik az állami adóhatósághoz. Amennyiben a kisvállalati adó választására vonatkozó bejelentést 2013. január 1-je és 2013. január 15-e közötti időszakban teszik meg, az adóalanyiság a bejelentés hónapjának első napjától kezdődik.

Fontos kiemelni azt, hogy a bejelentkezési határidő meghosszabbítása az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanyait is érinti, azaz ezen adóalanyi kör is 2013. január 15-ig dönthet úgy, hogy az adókötelezettségeit a 2013-as adóévben a kiva szabályai szerint teljesíti. A kivát választó eva-alanyoknak nem kell kijelentkezniük az eva hatálya alól, esetükben a kiva-alanyiság akkor is létrejön, ha a 12T203KV jelű nyomtatványon nem jelölik az eva hatálya alóli kijelentkezést.

Az adózó a kisvállalati adóalanyiság választását – függetlenül attól, hogy 2012. december 1-je és 31-e között, vagy 2013. január 1-je és 15-e között tette meg a bejelentést – 2013. január 15-éig a 12T203KV jelű nyomtatványon, elektronikus úton visszavonhatja azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)