Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kisvállalati adóalanyiságot megelőző időszaki teljesítés kisvállalati adóalanyiság alatt kiegyenlített összege miatti korrekció
2014.06.23.

Archív: 2019.06.20.

[Katv. 20. § (6) bekezdés f) pont; (13) bekezdés a) pont]

Az adózó kisvállalati adóalanyisága adóévét megelőző időszakban (a 2012. évben, vagy korábban) keletkezett, év végén fennálló követeléseinek, illetve kötelezettségeinek a kisvállalati adóalanyiság adóévében (a 2013. évben, vagy azt követően) történő kiegyenlítése esetén – a felszámított általános forgalmi adó összegére is figyelemmel – a pénzforgalmi szemléletű eredményt a következőképpen kell módosítani.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] 20. § (13) bekezdés a) pontja szerint az adóalap részét képező pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során – a követelés, kötelezettség keletkezésekor a számviteli törvény hatálya alá tartozó adózónál – figyelmen kívül kell hagyni az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelőző időszakra vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számolt el. Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó összege az eredménykimutatásban bevételként, ráfordításként nem kerül elszámolásra, ezért a Katv. 20. § (13) bekezdés a) pontja alkalmazásában a korrekciós tétel a nettó – a felszámított áfa nélküli – összeggel merül fel. Ez jelenti az adóalany eladó részéről a teljes befolyt összegből az áfa nélküli összeggel történő csökkentő tétel (ld.: 1. Példa), illetve az adóalany vevő részéről a kötelezettség megfizetett teljes összegéből az áfa nélküli összeggel történő növelő tétel alkalmazását.

E szabály mellett – amennyiben az ilyen ügyletek kapcsán az áfa adóhatóság felé történő megfizetése a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt merül fel, de az ügylet a megelőző időszakot érinti – a Katv. 20. § (6) bekezdés f) pontja alapján meg kell növelni a pénzforgalmi szemléletű eredményt a megfizetett áfa összegével (ld.: 2. Példa).

1. Példa

A 2013-tól kisvállalati adóalany adózó

  • a 2012.08.12-ei teljesítéssel kiállított (100 + 27 áfa) 127 egység összegű számláját,

  •  a vevő 2013.03.15-én egyenlítette ki;

  •  2012.10.20-án a 27 egység áfát a NAV felé megfizette,

  • a 2012. évi eredménykimutatásában a 100 egység bevételt szerepeltette.

Az adózó a 2013. évben – követelésének megszüntetése mellett – (a nettó) 100 egységgel csökkentheti a pénzforgalmi szemléletű eredményét [Katv. 20. § (13) bekezdés a) pont].

2. Példa

A 2013-tól kisvállalati adóalany adózó

  • a 2012.12.12-ei teljesítéssel kiállított (100 + 27 áfa) 127 egység összegű számláját,

  • a vevő 2013.03.15-én egyenlítette ki;

  • 2013.01.20-án a 27 egység áfát a NAV felé megfizette,

  •  a 2012. évi eredménykimutatásában a 100 egység bevételt szerepeltette.

Az adózónál a 2013. évben – követelésének megszüntetése mellett – a pénzforgalmi szemléletű eredmény következők szerinti módosításának van helye:

  • csökkentheti (a nettó) 100 egységgel [Katv. 20. § (13) bekezdés a) pont], valamint

  • meg kell növelnie azt az áfa 27 egység összegével [Katv. 20. § (6) bekezdés f) pont].

A leírtak szerinti szabályozásból következően – függetlenül attól, hogy az adóalany az áfát melyik évben rendezi a költségvetéssel – 27 egység képez adóalapot a kisvállalati időszakban.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 7554/2014. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3158844803/2014.]