Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Év végi vevőköveteléshez, szállítói tartozáshoz kapcsolódó korrekció a kisvállalati adóban
2015.05.27.

[Katv. 20. § (13) bekezdés a) pont]

 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] 20. § (13) bekezdés a) pontjának 2014. december 31-éig hatályos rendelkezése szerint: a pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelőző időszakra vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számol el.

E szabály – a társasági adóalanyiságról a kisvállalati adó (kiva) szerinti adózásra áttéréshez kapcsolódó előírásként – azt célozta, hogy kizárólag csak a kivára történt áttérést megelőző időszakban teljesített ügyletek esetén kerüljenek alkalmazásra a korrekciók, az áttéréskor vevőkövetelésként (csökkentés), illetve szállítói tartozásként (növelés) nyilvántartott tételeknek a kiva alanyiság időszaka alatt rendezett összegével.

Amennyiben az adózó a 2013. és a 2014. évben is a kiva hatálya alá tartozott, akkor a 2013. év előtt (bármikor) teljesített ügyletből eredő, az áttéréskor vevőkövetelésként, illetve szállítói tartozásként kimutatott tételek miatt, – amelyeket a kiva hatálya alatt (bármikor) rendeztek, illetve rendeznek pénzügyileg – alkalmazni kell a korrekciót, mivel ezeket indokolt a kiva alapjánál semlegesíteni. Két kivás adóév (például 2013. és 2014. év) viszonylatában azonban – amikor a kivás adóév alatt teljesített ügyletek ellenértéke egy későbbi kivás adóévben kerül kiegyenlítésre – ilyen indok nem áll fenn, hiszen ilyenkor a pénzügyi rendezés befolyásolja az adóalapot, ezért korrekciót nem kell/nem lehet alkalmazni; a pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során nem merül fel „figyelmen kívül hagyandó” bevétel, kiadás.

A Katv. hivatkozott rendelkezésének 2015. január 1-jétől hatályos pontosítása változatlanul az áttéréskor fennálló, említett tételek kiva alatti rendezését célozza; ezt támasztja alá a törvényi indokolás is, amely szerint jogtechnikai módosítás keretében változott a megfogalmazás az adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozóan. Nincs tehát abban változás, hogy csak a kivára áttérést megelőző időszakban teljesített ügyletek kapcsán áttéréskor vevőkövetelésként, szállítói tartozásként kimutatott tételek kiva alanyiság időszaka alatt rendezett összegével kell alkalmazni a csökkentő, illetve növelő korrekciós tételt. Nincs változás továbbá abban sem, hogy alkalmazandó a korrekciós előírás a teljes, kiva alanyiságot megelőző időszakra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy az így keletkezett vevőkövetelés, szállítói tartozás a kiva alanyiság melyik adóévében kerül rendezésre; az érintett adóévi pénzforgalmi szemléletű eredménynél szükséges azt „figyelmen kívül hagyni”.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 21112/2015. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2218391817/2015.]