Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a tanulószerződés szüneteltetése illetve a tanulók gyakorlati képzésére tekintettel elszámolható kötelezettség csökkentő tételek elszámolásáról és a visszaigénylési jogosultságról
2013.07.29.

Archív: 2018. 07. 16.

A tanulószerződés szüneteltetése

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § 81) bekezdés c) pontja szerint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítottnak minősül.

Abban az esetben, ha a szakképző iskolai tanuló tanulószerződése a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 54. § (1) bekezdése alapján szünetel (tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, továbbá a szülési szabadsága esetén), iskolai tanulmányait nem folytatja.

Ezt támasztják alá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben nevesített esetek is:

  • 56. § (3) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.

  • 91. § (3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel.

Vagyis a Tbj. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem áll fenn a biztosítás azon időszakban, amely alatt a szakképző iskola tanulója tanulmányait ténylegesen nem folytatja.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete (a továbbiakban: Szocho.) alapján a tanulószerződés alapján fennálló jogviszony adófizetési kötelezettség alá esik.

455. § (2) bekezdés e) pontja szerint adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony.

Mivel a tanulószerződés szünetel, a kifizető a tanulószerződésben meghatározott díjat (amely adófizetési kötelezettség alá esik a Szocho. 455. § (1) bekezdése alapján) nem fizet a tanuló részére. Adóalapot képező jövedelem hiányában szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.

Amennyiben az Szt. 54. § (1) bekezdése szerint a tanulói jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján szünetel, vagy a tanuló szülési szabadságon van, mivel ekkor a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket, nem értelmezhető a szakképzési hozzájárulás kötelezettség gyakorlati képzéssel való teljesítése.  Ezt támasztja alá az is, hogy a tanulószerződés szüneteltetése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra és az Szht.-ban meghatározott egyéb juttatásra nem jogosult, továbbá a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek az adott tanuló esetében nincs gyakorlati képzés megszervezési kötelezettsége.

Tehát azon tanulók esetében, akiknek a fent említettek szerint szünetel a tanulószerződése, nem teljesíthető a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulás kötelezettsége a  szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 5. §-ának a) pontja szerint gyakorlati képzéssel, ezért ezen tanulók tekintetében a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt nem tarthat igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre, illetve e csökkentő tétel, vagy annak egy részének visszaigénylésére.

A tanulók gyakorlati képzésével összefüggésben elszámolható kötelezettség csökkentő tételek elszámolása és a visszaigénylési jogosultság

A tanulók gyakorlati képzésénél hangsúlyosan a tanulószerződés keretében végzett gyakorlati képzés ösztönzése a kitűzött, megvalósítandó cél, ez azonban a kötelezettség teljesítésének nem kizárólagos módja. Az Szht. 7. §-a a kötelezettség teljesítésének módját a hozzájárulásra kötelezett a törvény adta lehetőségek közül saját maga választhatja meg. Így a kötelezettség teljesíthető befizetéssel, gyakorlati képzés tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással, vagy vegyesen történő megvalósítással. A hozzájárulásra kötelezettek megválasztását a hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról készített havi előleg, valamint éves elszámolás bevallásában a teljesítési mód rögzítése jelenti.

Az Szht. 8. § (2) és (2a) bekezdései szerint, az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésének szervezésével teljesíti, és a csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az Szht. 8. § (2a) és (2b) bekezdésben meghatározottak szerint - a (2a) bekezdés b) pont ba) alpontja kivételével -, a 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárás során az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

Az Szht. 8. § (2a) bekezdés úgy rendelkezik, hogy, ha az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéssel összefüggésben megállapított csökkentő tételek együttes összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és az együttműködési megállapodásra elszámolható csökkentő tétel összege nagyobb, vagy egyenlő mint a bruttó kötelezettség mértéke, akkor kizárólag a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél;
Például

A bruttó kötelezettség

1100

Együttműködés alapján elszámolt kötelezettség csökkentő tétel

1250

Tanulószerződés alapján elszámolt kötelezettség csökkentő tétel

600

A példa szerinti esetben a bruttó kötelezettséghez képest 1850 egység számolható el a kötelezettség csökkentésre, de nem a bruttó kötelezettség és a kötelezettség csökkentő tételek különbsége igényelhető vissza, amely 750 egység lenne, hanem csak a tanulószerződésre elszámolt csökkentő tételt vehető figyelembe a visszaigénylésnél, azaz 600 egység.

A (2a) bekezdés b) pontjának ba) alpontja már arról az esetről rendelkezik, hogy az együttműködési megállapodás alapján megállapított kötelezettség csökkentő tétel kisebb, mint a bruttó kötelezettség, de nagyobb, mint a tanulószerződésre megállapított csökkentő tétel, ez esetben a csökkentő tételek a bruttó kötelezettség mértékéig vehetők figyelembe, azaz a fizetési kötelezettség nulla.

A bruttó kötelezettség

 1100

Együttműködésre elszámolt csökkentés 

620

Tanulószerződésre elszámolt csökkentő tétel

600

A (2a) bekezdés b pontjának bb) alpontja szerint, ha az együttműködési megállapodás alapján elszámolható kötelezettség csökkentő tétel kisebb, mint a bruttó kötelezettség, és kisebb, mint a tanulószerződésre elszámolt csökkentő tétel, akkor a bruttó kötelezettséget meghaladó kötelezettség csökkentő tételek különbözeteként meghatározott összeg igényelhető vissza.

A bruttó kötelezettség

 1100

Együttműködés alapján elszámolt kötelezettség csökkentés

620

Tanulószerződésre elszámolt csökkentő tétel

600

 Ez azt jelenti, hogy az adózó 120 egységet visszaigényelhet.

Ha a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettsége nulla, kizárólag a tanulószerződésre elszámolt csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

[NGM/9460/5/2013. és NGM/5930-3/2013. – NAV ÜTF:3528065326 és 3528433932