Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A befektetési szolgáltatási tevékenységet végző, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézeteket terhelő kötelezettség csökkentése
2015.12.02.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény [Kjtv.] 2016. január 1-jétől hatályos 4/A. § (11) bekezdése alapján az a hitelintézet, amely az adóévben befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, vagy kiegészítő szolgáltatást nyújt, ezen tevékenységek vonatkozásában külön adókötelezettséget állapít meg az egyéb pénzügyi szervezetekre irányadó szabályok [Kjtv. 4/A. § (4) bekezdés 3. pont, (6) bekezdés c) pont] szerint az adóévi beszámoló adataira figyelemmel. Ezen tevékenységek vonatkozásában a különadót a hitelintézet az adóévet követő adóév szeptember 10-ig állapítja meg, vallja be és két egyenlő részletben – szeptember 10-ig és december 10-ig – megfizeti.

A Kjtv. 4/A. § (38) bekezdése, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/C. §-a értelmében a pénzügyi szervezetek – bizonyos feltételek fennállása esetén – csökkenthetik a pénzügyi szervezetek különadója vonatkozásában a fizetendő adó összegét.

A Kjtv. 4/A. §-a pénzügyi szervezetek különadójának megállapítására vonatkozó szabályokról rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a Kjtv. 4/A. § (11) bekezdése szerinti kötelezettség is a pénzügyi szervezetek különadójában fennálló kötelezettségnek minősül.

Ebből adódóan a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézetek az e minőségükben megállapított, a Kjtv. 4/A. § (11) bekezdése szerinti fizetendő különadót (azaz nem csak a Kjtv. 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja, illetve (6) bekezdés a) pontja alapján megállapított kötelezettségüket) is csökkenthetik az említett tételekkel. Ennek oka, hogy a felsorolt jogszabályhelyek egységesen a fizetendő különadó csökkentéséről rendelkeznek, függetlenül attól, hogy e különadó-fizetési kötelezettséget a Kjtv. 4/A. § mely rendelkezése határozza meg.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 40300/2015., NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5167769122/2015.]