Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A „nemleges adófizetési nyilatkozatot” tevő reklám-közzétevők törlése a reklámadóról szóló törvény szerinti nyilvántartásból
2016.01.04.

 Archív: 2016.12.31.

 

Tájékoztatjuk azon adóalanyokat, akik/amelyek a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) 7/A. § (2) bekezdés b) pontjára történő hivatkozással – „nyilatkozatuk szerint az adóévben adófizetési kötelezettségük nem keletkezik” – nyertek felvételt a törvényben meghatározott nyilvántartásba, a Ratv. 7/A. § (4) bekezdés d) pontja alapján a szóban forgó nyilvántartásból az adóév végével törlésre kerülnek.

A törlést követően a nyilvántartásban nem szereplő reklám-közzétevőket az általános szabályok szerint – a Ratv. 3. § (3) bekezdése alapján – nyilatkozattételi-kötelezettség terheli a közzététel kapcsán.

Tájékoztatjuk továbbá valamennyi érintett adóalanyt, hogy a törlést követően, amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelnek és a 2016. évben is kérik nyilvántartásba vételüket, erre irányuló kérelmüket az illetékes adó- és vámigazgatóságnál terjeszthetik elő.

A nyilvántartásba vétel szabályairól szóló részletesebb tájékoztatás a NAV honlapján, az alábbi linken érhető el:

http://nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Tajekoztato_az_allami20141202.html?query=rekl%C3%A1mad%C3%B3