Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A pénzügyminiszter 15/2008. (V.16.) PM rendelete az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról
2008.05.29.

Archív: 2014.04.14.

[Áfa tv. 107-108. §]

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107-108. §-ai, valamint a 260. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról szóló 15/2008. (V.16.) PM rendelet határozza meg az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében felsorolt személyek, szervezetek által beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások általános forgalmi adó alóli közvetlen mentesítésének, illetve az áthárított adó utólagos visszatéríttetésének feltételeit és eljárási szabályait.