Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A pénzügyminiszter és a külügyminiszter 13/2008. (V.16.) PM-KüM együttes rendelete a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselői jövedékiadó-visszaigényléséről
2008.05.29.

Archív: 2014.04.14.

[Jöt. 47/A.]

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 47/A. §-a, valamint a 129. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselőijövedékiadó-visszaigényléséről szóló 13/2008. (V.16.) PM-KüM együttes rendelet határozza meg a Jöt. 47/A. § (1) és (4) bekezdéseiben felsorolt személyek, képviseletek illetve szervezetek által beszerzett egyes jövedéki termékeket terhelő adó visszaigénylésének feltételeit és eljárási szabályait.