Mi az adózói minősítés célja?

Az adózói minősítés célja, hogy az önként és határidőben adózók előnyöket élvezzenek a nem jogkövető – így szigorúbb megítélés alá eső – adózókkal szemben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) negyedévenként vizsgálja, hogy a cégek, az áfaregisztrált, valamint a csoportos adóalanyok megfelelnek-e a megbízható adózókra, illetve a kockázatos adózókra vonatkozó feltételeknek.

 

Milyen eredménye lehet a minősítésnek?

A vizsgálat eredményeként az adózók megbízható vagy kockázatos minősítést kapnak. Az egyik kategóriába sem sorolható adózókra az általános eljárásjogi szabályok vonatkoznak.

 

Kit minősít a NAV?

 • a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat,
 • az áfaregisztrált adóalanyokat,
 • a csoportos áfaalanyokat.

 

Mi a minősítés menete?

A NAV megvizsgálja saját hatósági döntéseit, eljárásait, például, ha korábban

 • adókülönbözetet állapított meg,
 • végrehajtást indított,
 • mulasztási bírságot szabott ki vagy
 • törölte az adózó adószámát.

 

Megvizsgálja a cégbíróságtól elektronikusan érkezett adatokat, például

 • a cég működésének kezdetét,
 • az esetleges csődeljárás,
 • végelszámolás,
 • felszámolás vagy
 • kényszertörlés kezdetét és végét.

A feltételeket a NAV a negyedév utolsó napján vizsgálja. Fontos ugyanakkor, hogy a megbízható adózói minősítéshez a feltételek többségét több évre visszamenőleg kell figyelembe venni.

 

Mik a megbízhatóság feltételei?

A NAV megbízhatónak minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, valamint áfaregisztrált adóalanyt, ha a következő, együttes feltételek mindegyikének megfelel:

 • legalább három éve folyamatosan működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,
 • tárgyévben és az azt megelőző öt évben a neki megállapított összes adókülönbözet nem haladta az adóteljesítményének három százalékát,
 • a tárgyévben és az azt megelőző négy évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 • nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással,
 • tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem törölték az adószámát,
 • a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságának összege nem haladta meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát,
 • nem kockázatos adózó és
 • a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

A csoportos adóalanynál a csoport minősítését a tagok minősítési értékei határozzák meg.

 

Mik a kockázatos minősítés feltételei?

A NAV kockázatos adózónak minősíti a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, ha az következő feltételek legalább egyike fennáll:

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,
 • szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
 • egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben,
 • kényszertörlési eljárás alatt áll,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben neki megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adóteljesítményének hetven százalékát,
 • a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát,
 • székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

Kockázatos az a csoportos adóalany, melynek legalább egy tagja kockázatos.

A NAV a kockázatos minősítést a következő negyedéves minősítéskor megszünteti, ha az adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette, és nem áll fenn más, e minősítést kiváltó ok.