Illetékmentes

  • az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, vagy
  • a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető

családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

Ha a vagyonszerző megelőlegezett csok miatt kapta az illetékmentességet, és

  • a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy
  • a csokot a gyermekvállalás teljesítése nélkül, a határidő lejárta előtt bármely okból visszafizette,

a NAV az adásvételi szerződés aláírásának időpontja szerinti forgalmi érték és az akkor hatályos illetékmérték alapján a visszterhes vagyonátruházási illetéket kiszabja, amint erről tudomást szerzett.

A NAV az illetéket a csok visszafizetése vagy annak elrendelése évének december 31-étől számított 5 évig állapíthatja meg.

Ezeket a szabályokat nem kell alkalmazni, ha a gyermekvállalás a csokban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg.

Ezekben az ügyekben a NAV fizetési meghagyást nem bocsát ki, hanem csak az illetékmentesség tényét jegyzi fel az ügyiratra.