Ha valaki a NAV-os ügyintézéshez segítséget szeretne igénybe venni, megbízhat képviselőt vagy meghatalmazottat, hogy helyette intézze adó- vagy vámügyeit. Ezt azokban az ügyekben lehet megtenni, ahol a jogszabály külön nem írja elő a személyes eljárást. Ennek feltétele, hogy az eljáró személy képviseleti jogosultságát még az ügyintézés előtt be kell jelenteni a NAV-hoz.

Ki járhat el az adózó helyett?

A NAV-nál intézhető ügyekben az ügyfelet képviselheti, tehát helyette eljárhat

  • törvényes képviselője(természetes személyeknél: szülő, gyám, gondnok; cégeknél, szervezeteknél: ügyvezető, elnök stb.)
  • szervezeti képviselője(cégvezetője),
  • illetve meghatalmazottja(az ügyfél vagy a törvényes képviselője által meghatalmazott nagykorú személy vagy jogi személy).

A képviseletet az UJEGYKE-adatlapon kell bejelenteni, ami elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) és az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is.

Az UJEGYKE-adatlapot az elektronikus ügyintézésére kötelezett adózók (cégek, egyéni vállalkozók) csak elektronikusan nyújthatják be, aki erre nem köteles, papíron – postán vagy az ügyfélszolgálatokon – is beadhatja a NAV-hoz.