Különböző élethelyzetekben, támogatásokhoz, pályázatokhoz szükség lehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) különféle igazolásaira.

Az igazolások típusai:

 • adóigazolás,
  • általános: igazolja a NAV-nál fennálló adótartozást vagy annak hiányát, az adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, valamint a köztartozásokat,
  • nemleges: igazolja, hogy az adózónak a NAV-nál nyilvántartott tartozása és köztartozása nincs
  • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás: igazolja, hogy az adózó megfelel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (KOMA) szereplés feltételeinek,
 • jövedelemigazolás: adóévenként tartalmazza az összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet és adókat,
 • illetőségigazolás: igazolja, hogy a kérelmező belföldi adóalany.

Az igazolásokat a NAV nyilvántartásai alapján készíti el a kiállítás napja vagy adóigazolásnál a kérelemben megjelölt nap szerinti adatokkal. Igazolást a NAV bármelyik igazgatósága kiállíthat.

Az adó- és a jövedelemigazolást magyar, az illetőségigazolást magyar és angol nyelven állítja ki a NAV.

Az igazolás kiállítása ingyenes.

 

Hogyan kérhető igazolás?

 • Elektronikusan az IGAZOL-nyomtatványon az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal kitöltve és elektronikusan benyújtva.
 • Telefonon a NAV Infóvonalán a 1819-es számon, az egyedi ügyintézéshez ügyfél-azonosító szám (amit a TEL-adatlapon kell kérni, legegyszerűbben az ONYA-ban) vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosító (RKTA, kormányablakokban igényelhető) szükséges.
 • Postán az IGAZOL-nyomtatványon az ÁNYK-ban kitöltve, majd nyomtatás után aláírva és postázva. A NAV igazgatóságainak levelezési címét itt tudja elérni.
 • Személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán.

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (például a cégek és az egyéni vállalkozók) kizárólag elektronikusan vagy telefonon terjeszthetik elő.

A kérelemben szerepelnie kell, hogy mi az igazolás felhasználásának célja, vagyis a jogcím, és hogy az adózó mely szerv eljárásában fogja azt felhasználni.

 

Mire van szükség az ügyintézéshez?

Személyes ügyintézésnél: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), lakcímkártya, adókártya.

 

Ügyintézési idő:

Az adóhatósági igazolások kiadásának határideje hat naptári nap. Személyes ügyintézéskor a NAV az igazolást azonnal kiállítja.

 

Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA)

Ha valakinek rendszeresen szüksége van a köztartozásmentességről kiállított adóigazolásra, kérheti felvételét a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), ami helyettesítheti az adóigazolást.