Ha valaki szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (KOMA), akkor az minden olyan eljárásban helyettesíti a nemleges adóigazolást, ahol a tartozásmentességet jogszabály alapján kell igazolni. A KOMA-szereplés emellett biztosítékmentes fuvarozást tesz lehetővé az EKÁER-ben – ha ennek a többi feltétele is teljesül –, és az önkormányzati helyi és kisebbségi képviselők, választott tisztségviselők köztartozásmentességét is igazolja.

A köztartozásmentes adózók adatbázisát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján teszi közzé.

Az adatbázisba felvételt az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a KOMA-nyomtatványon lehet kérni. A nyomtatvány kizárólag az Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül, elektronikusan nyújtható be.

Az adatbázisba kerülés feltételei:

  • nem lehet a NAV-nál nyilvántartott nettó tartozása, valamint köztartozása;
  • a kérelemben megtett nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz vagy tett;
  • nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési illetve felszámolási eljárás alatt;
  • ha csoportos áfaalany, nincs áfatartozása;
  • ha csoportos társaságiadó-alany, nincs társaságiadó-tartozása;
  • adó megfizetésére kötelezettként lejárt esedékességű tartozása nincs.

A NAV minden hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja, hogy az adózó megfelel-e feltételeknek.

A kérelmet bármely adózó (vagy EGYKE-nyomtatványon bejelentett képviselője, meghatalmazottja) előterjesztheti, és ha a jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelel, akkor a kérelem benyújtását követő hónap 10-én a NAV felveszi az adatbázisba.

Ha az adózó a kérelem benyújtásakor valamely feltételnek nem felel meg, a kérelem benyújtását követő hónapban a NAV hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlást nem teljesíti, a NAV a felvételi kérelmét elutasítja. Ha az adatbázisban már szereplő adózó nem felel meg valamely feltételnek, a NAV törli az adatbázisból.

Az adózó a felvételt követően mindaddig szerepelhet az adatbázisban, amíg a hónap utolsó napján megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Az adatbázis minden hónap 10-én frissül.

A NAV az adatbázisba felvételről nem küld értesítést, de a hiánypótlásra felszólítást, a törlési értesítést, vagy a felvételi kérelem elutasítását minden esetben elektronikus levélben közli.

A törlést követően az adatbázisba a KOMA-nyomtatvány ismételt benyújtásával lehet újra jelentkezni.

A kérelem benyújtása illetékmentes.