Bárki dönthet úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. 

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

  • az eSZJA webes felületén, online kitöltve vagy
  • az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
  • külön, a ’EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

  • az szja-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,
  • az eSZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
  • lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A nyilatkozatok benyújtási határideje megegyezik az szja-bevallás határidejével, ez határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha késve rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

A vallási közösségnek és a kiemelt költségvetési előirányzatnak tett felajánlások érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy korábban technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell rendelkezni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.