Kinek kell adószámot kiváltania?

Adószámot kell kiváltania

 • a gazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek (adószámos magánszemély),
 • az egyéni vállalkozóknak,
 • a cégeknek,
 • a bíróság által nyilvántartott jogi személyeknek, mint például az alapítványok, egyesületek, ha gazdasági tevékenységet folytatnak,
 • valamint az úgynevezett törzskönyvi jogi személyeknek, mint például a költségvetési szervek.

 

Kinek nem kell adószámot kiváltania?

Nem kell adószámot kiváltania annak a természetes személynek, aki

 • nem egyéni vállalkozó, és
 • kizárólag ingatlant, ingatlanrészt ad bérbe, haszonbérbe, és
 • erre a szolgáltatásra nem választja az áfakötelessé tételt, és
 • egyéb törvényi rendelkezés miatt sem kötelezett adószám kiváltására.

 

Hogyan kell bejelentkezni?

Egyablakos bejelentkezés:

 • az egyéni vállalkozóknak,
 • a cégeknek,
 • a bíróság által nyilvántartott jogi személyeknek (alapítványok, egyesületek), valamint
 • a törzskönyvi jogi személyeknek (költségvetési szervek)

külön nem kell bejelentkezniük a NAV-hoz, mivel a nyilvántartásukat vezető szervhez (egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, cégbíróság, bíróság, kincstár) benyújtott regisztrációs kérelemmel a NAV-os bejelentkezési kötelezettségüket is teljesítik.

 

Közvetlen bejelentkezés:

 • az adószámos magánszemélynek,
 • a külföldi szervezetnek,
 • a társasháznak,
 • egyháznak,
 • ügyvédi irodának
 • közvetlenül kell regisztrálnia a NAV-hoz.

 

Az adószámos magánszemély az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) is kérheti az adószámot, vagy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a 'T101 jelű adatlapon, a többi felsorolt adózónak pedig a 'T201 jelű adatlapon kell kérnie.

 

A cégekre vonatkozó speciális szabályok

A cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítása nem automatikus, azt egy úgynevezett adóregisztrációs eljárás előzi meg.

Az adóregisztrációs eljárás jellemzően egy munkanap alatt lezajlik. Ennek az a feltétele, hogy a kérelmező az eredetileg a cégbírósághoz benyújtott bejegyzési kérelmében hiánytalanul és hibátlanul tüntesse fel a vezető tisztségviselők és tagok adatait.

Ha az egy munkanapos határidő alatt valamilyen törvényi akadály merül fel, az eljárást a NAV nyolc munkanapon belül folytatja le.

 

További adatbejelentés:

Az adószám kiadása után további adatközlésre van szükség, ha

 • az adózó rendelkezik olyan adózási adatokkal, mint például az iratőrzési helyek adatai,
 • vagy vannak olyan adatai, melyekről a NAV más szervtől vagy hatóságtól az egyablakos rendszerben nem értesül.

Ezt a bejelentés is megtehető az ONYA-ban, valamint a ÁNYK-ban egyaránt.