Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, még 45 napig jár az ingyenes egészségügyi ellátás, a 46. naptól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Ha a képzésben részt vevő felnőttképzési jogviszonya, illetve hallgatói jogviszonya

  • az első félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő március 31-éig,
  • a második félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő október 31-éig

jogosult diákigazolványra.

Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor diákigazolvány lejártát követő 46. naptól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Ez 2023-ban havonta 9 600 forint, naponta 320 forint. A járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak – a korábbi gyakorlattal ellentétben – nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számlájára, amelynek száma: 10032000 - 06055826. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet kell feltüntetni.

Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy vagy szervezet fizesse meg. Az átvállalást a ’T1011U jelű adatlapon kell bejelenteni.