Ez a rövid útmutató segítséget kíván nyújtani azoknak a fogyatékossággal élő adózóknak, akik akár munkaviszonyból, akár megbízási szerződéssel vagy egyéb jövedelem címen szereznek jövedelmet. Az útmutatóból megtudhatják, hogy az adóköteles jövedelemmel szemben milyen kedvezmények, jogosultságok illetik meg őket.

 

 1. A személyi (súlyos fogyatékos) kedvezmény

Ez a kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket (például munkaviszony, megbízási szerződés, ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem, őstermelői jövedelem, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme) csökkentheti.

A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2022-ben havi 66 700 forint volt. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennállt, akkor a teljes évre 800 400 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény érvényesítésével 2022-ben havonta 10 005 forinttal, éves szinten pedig 120 060 forinttal kevesebb szja-t kell fizetni. A kedvezmény összege 2023-ban havi 77 300 forint. Egész éves jogosultságnál összesen 927 600 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. Ez adóban kifejezve havi 11 595 forint, éves szinten ez 139 140 forint.

 

 1. 1. Ki érvényesítheti? Mi alapján?

A kedvezményt az a súlyosan fogyatékos személy érvényesítheti, aki

 • a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben[1] felsorolt betegségek – például hallási, látási, mozgásszervi fogyatékosság –valamelyikében szenved, vagy
 • rokkantsági járadékot, vagy
 • fogyatékossági támogatást kap.

A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni.

A súlyos fogyatékosság minősítése nem az adóhatóság feladata, hanem orvosszakmai kérdés, amit háziorvosnál, illetve az egészségkárosodás jellegétől függően szakorvosnál lehet kezdeményezni.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást a szakambulancia vagy a kórházi osztály szakorvosa, illetve az általuk készített dokumentumok alapján a háziorvos állítja ki.

Az igazoláson a betegség, illetve fogyatékos állapot kezdő időpontja szerepel, valamint hogy az állapot végleges minősítésű vagy a magánszemélynek időszakonként újabb orvosi felülvizsgálaton kell részt vennie. Végleges fogyatékosságról szóló igazolás alapján minden évben érvényesíthető a kedvezmény.

Az orvosi igazolást nem kell csatolni az adóbevalláshoz, de az elévülési időn belül meg kell őrizni, mert az esetleges adóellenőrzéskor ezzel a dokumentummal igazolható a kedvezmény jogos igénybevétele.

Nem orvosi igazolás, hanem határozat alapján érvényesíthető a személyi kedvezmény, ha a magánszemély rokkantsági járadékot vagy fogyatékossági támogatást kap.

 1. 2. Ki érvényesítheti a személyi kedvezményt, ha a fogyatékossággal élőnek nincs keresete?

Az érvényesítés személyhez kötött, tehát ha a fogyatékossággal élőnek nincs adóköteles jövedelme, a kedvezményt más magánszemély, például szülő, házastárs helyette nem veheti igénybe.

 1. 3. Igénybe vehető-e egész évre a kedvezmény, ha a munkaviszony év közben megszűnt?

A kedvezmény azokra a hónapokra vehető igénybe, amelyekben a betegség legalább egy napig fennállt, tehát nem csak azokra a hónapokra, amikor a fogyatékossággal élő adóköteles jövedelemmel rendelkezett.

 

 1. Családi kedvezmény

2.1 Ki érvényesítheti?

Családi kedvezményt nemcsak a gyermeket nevelő szülők érvényesíthetnek, hanem a családi pótlékra saját jogán jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély is.

A családok támogatásáról szóló törvény[2] szerint saját jogán jogosult családi pótlékra az a tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, akinek jogosultsága az iskoláztatási támogatásra megszűnt.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy

 • az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 • az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

A családi kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a családi pótlékra jogosultság fennáll. Az igénybevételnek nem feltétele a családi pótlék folyósítása, elég, ha a magánszemély az előbb ismertetett szabályok szerint családi pótlékra lenne jogosult.

Például, ha a magánszemély a családi pótlékot azért nem igényelheti, mert fogyatékossági támogatásban részesül, akkor annak ellenére, hogy családi pótlékot nem kap, érvényesítheti a családi kedvezményt.

2.2 Érvényesítheti-e más a családi kedvezményt?

A rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, a családi pótlékra saját jogán jogosult magánszemély „átengedheti” a családi kedvezmény érvényesítését a vele közös háztartásban élő valamelyik hozzátartozójának, ha ő nem kívánja, vagy jövedelem hiányában nem tudja érvényesíteni.

Hozzátartozó

 • a házastárs,
 • az egyenes ágbeli rokon,
 • az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, és a testvér,
 • az élettárs,
 • az egyenes ágbeli rokon házastársa,
 • a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Ilyenkor a családi kedvezményt csak egy magánszemély érvényesítheti.

A jogosultnak kell eldöntenie, hogy a családi kedvezményt ki fogja igénybe venni: saját maga vagy hozzátartozója.

Ebben az esetben csak az a magánszemély érvényesítheti a családi kedvezményt a bevallásban, aki azt év közben is igénybe vette adóelőleg-nyilatkozat alapján. A kedvezményt igénybe vevő személye ilyenkor már nem módosítható a bevallásban.

A családi kedvezményről részletes információkat a honlapunkon (www.nav.gov.hu) elérhető 73. számú információs füzetünkben találhat, amely az szja-adóalap-kedvezményekről szól.

 

 1. Hogyan érvényesíthető a személyi kedvezmény és a családi kedvezmény?

a) Adóelőleg-nyilatkozattal

Ha a magánszemély a kedvezményekkel már év közben szeretné csökkenteni a fizetendő adóját, és van munkáltatója vagy rendszeres bevételt (például a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, rendszeres megbízási díjat, bérleti díjat) juttató kifizetője, akkor le kell adnia egy nyilatkozatot a munkáltatónak vagy a kifizetőnek.

Az adóelőleg-nyilatkozat formanyomtatványa elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, de az ONYA segítségével online is ki lehet tölteni és benyújtani a nyilatkozatot. Az online benyújtáshoz KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, telefonos azonosítás, e-személyi igazolvány, arcképes azonosítás) kell rendelkezni. Az ONYA elérhetősége a következő: https://onya.nav.gov.hu/

b) Év végén az adóbevallásban

Ha a magánszemély év közben nem adott munkáltatójának adóelőleg-nyilatkozatot, de van adóköteles jövedelme, akkor a kedvezményt az szja-bevallásában érvényesítheti.

Ha a magánszemélynek több személyijövedelemadó-alapot csökkentő kedvezmény is jár, ezeket meghatározott sorrendben kell érvényesíteni:

 1. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
 3. személyi kedvezmény,
 4. első házasok kedvezménye,
 5. családi kedvezmény.

A személyijövedelemadó-bevallás elkészítésében segítséget nyújthat a NAV által összeállított adóbevallási tervezet (eSZJA), amit a munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján készítenek el.

Ha a magánszemély év közben is igénybe vette a személyi kedvezményt vagy a családi kedvezményt, akkor a tervezet ezeket az adatokat is tartalmazza.

Az adóbevallási tervezet a NAV honlapján érhető el minden év március 15-től május 20-ig. Az adóbevallási tervezetet megtekinteni KAÜ-azonosítással lehet (ügyfélkapu, telefonos azonosítás, e-személyi igazolvány, arcképes azonosítás). Az adóbevallási tervezet az adózó közreműködése nélkül automatikusan érvényes bevallássá válik május 20-a után, ha az adózó nem egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő és áfafizetésre kötelezett.

c) Visszamenőlegesen

A kedvezményeket a jogosult a benyújtott személyijövedelemadó-bevallások önellenőrzésével érvényesítheti az elévülési időn belül (5 év).

Ha az adóévet, esetleg több adóévet követően utólag állapítják meg a jogosultságot a személyi kedvezményre, akkor az igazoláson szereplő kezdő naptól lehet érvényesíteni az 5 éves elévülési időn belül visszamenőleg, az adott évekre vonatkozó szja-bevallások önellenőrzésével.

Az érvényesítés feltétele, hogy az adózó rendelkezzen a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal.

 

 1. Milyen kedvezményt érvényesíthet a munkáltató a fogyatékossággal élő adózó után?

A megváltozott munkaképességű adózónak érdemes ezt a tényt leendő munkáltatójának jelezni. A munkáltató ugyanis adókedvezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból, illetve csökkentheti a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségét, ha megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat.

 

 

[1] 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről.

[2] 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.