Tájékoztató
az előadó-művészeti szervezetek támogatása alapján a társasági adóban igénybe vehető adókedvezmény, illetve adójóváírásra jogosító adó-felajánlás 2019-től való megszűnéséről

 

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 2019. január 1-jével hatályon kívül helyezi a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22. §-ának, illetve 24/A. §-ának azon rendelkezéseit, amelyek az előadó-művészeti szervezetek támogatása alapján lehetővé teszik adókedvezmény, illetve adójóváírásra jogosító adó-felajánlás alkalmazását. Mindezek azt jelentik, hogy 2019-től nem köthető adókedvezmény alapjául szolgáló támogatási szerződés a hivatkozott szervezetekkel, és azok javára adó-felajánlás sem tehető.

A Tao. tv. 29/A. § (67)-(69) bekezdéseibe beiktatott átmeneti rendelkezések értelmében

  • a 2018. adóév terhére, 2018. december 31-ig nyújtott támogatásra a Tao. tv.-nek a támogatás tényleges teljesítésekor hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni;
  • a 2018. adóévi adókötelezettség terhére, 2018. december 31-ig megtett felajánlásra a Tao. tv.-nek a rendelkező nyilatkozat adóhatósági benyújtásakor hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni;

tehát ezen esetekben az adókedvezmény a 2018. december 31-éig hatályos szabályok szerint igénybe vehető, illetve jár a jóváírás az adó-felajánlás alapján.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tao. tv. 29/A. § (69) bekezdése alapján a 2018. december 31-éig megkötött támogatási szerződések alapján a Tao. tv. 22. § (1) és (6) bekezdése szerinti támogatást, kiegészítő támogatást legkésőbb 2018. december 31-én lehet ténylegesen teljesíteni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal