1. február 1-től[1] csökkennek a kisbenzinkutakat üzemeltető vállalkozások közterhei. A kedvezményeket a vállalkozások a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthetik.

 

A kedvezményekre jogosult vállalkozások

A kedvezményeket azok az üzemszünetet nem hirdető üzemanyagtöltő állomást üzemeltető vállalkozások érvényesíthetik, amelyek

  • hatósági áras üzemanyagot forgalmaznak,[2]
  • legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtetnek, és
  • az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevételük 2021. évben nem haladta meg az 50 milliárd forintot.

  

Szociális hozzájárulási adó csökkentése

A kifizető a 2022 február, március, április, május és június havi szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségét csökkentheti töltőállomásonként legfeljebb négy fő munkavállalónak kifizetett munkabér[3] utáni szociális hozzájárulási adó összegével.

 

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A Rehab. tv.[4] szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizető 2022-ben öt hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, és a 2022. év első és második negyedévére előleget nem fizet.

 

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva)

A Katv.[5] szerinti kisvállalati adóalanynak a 2022. február, március, április, május és június havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál töltőállomásonként legfeljebb négy fő munkavállalónak juttatott személyi jellegű kifizetések összegét nem kell kisvállalati adóalapnak tekinteni.

 

A kedvezmények érvényesítésének szabályai

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető

  • a 2022. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a munkabér-fizetési kötelezettségének eleget tesz, és
  • a munkaszerződéseket felmondással[6] nem szünteti meg a 2022. március 6. és 2022. június 30. közötti időszakban.

A szociális hozzájárulási adónál a kedvezmény igénylésére először a február havi 2208-as bevallásban lesz lehetőség.

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt a 2201-es bevallásban, a kivában igénybe vehető könnyítést a 22KIVA bevallásban lehet érvényesíteni, a szükséges nyilatkozatok megtételével.

A kedvezmények állami támogatásnak minősülnek, az azokkal kapcsolatos iratokat tíz évig meg kell őrizni.[7]

 

 

[1] A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

[2] A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28. alcíme szerint hatósági áras az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj.

[3] A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti adóalapot képező jövedelem.

[4] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

[5] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

[6] A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmondással.

[7] R. 5. §-a.