A magánszemély önálló tevékenységéből származó bevétele esetén az adóelőleg-alap meghatározásánál nyilatkozhat az elismert és igazolható költségeiről, de alkalmazható a bevételével szemben a 10 százalék költséghányad levonása is a jövedelme megállapításakor.

A 2011.január 1-jétől hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 47.§ (3) bekezdése alapján az adóév egésze során a kifizető felé csak egyfajta (tételes vagy 10 százalék igazolás nélkül elszámolható költséghányad) költségelszámolási módról lehet nyilatkozni.

Abban az esetben, ha a magánszemély az önálló tevékenységéből származó bevételével és azzal összefüggésben kapott költségtérítés összegével szemben a költsége(i)ről nem nyilatkozik, és más igazolás nélkül elszámolható költség sem merül fel, akkor a kifizető az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelem megállapításánál a 10 százalék költséghányadot alkalmazhatja, azaz a teljes bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek.