A Belarusz Köztársaság 2024. június 1-től 2026. december 31-ig felfüggesztette a Magyarországgal kötött, hatályos, kétoldalú, a 2004. évi CXIII. törvénnyel kihirdetett adóegyezmény (Egyezmény) 10., 11. és 13. cikkeinek alkalmazását, mely az osztalékjövedelem, a kamat és az egyéb tőkejövedelmek (azaz elidegenítésből származó jövedelem, kivéve a jogdíj) adóztatását érinti.

Az egyezmény további rendelkezéseit, mint például bérjövedelem, nyugdíj, vállalkozások nyereségének adóztatása, illetve az eljárási rendelkezések (vitarendezés, adóügyi információcsere), a felfüggesztés nem érinti.

Az említett cikkek belorusz felfüggesztése eredményeként a befektetésekből származó passzív jövedelmekre (osztalék, kamat, tőkenyereség) vonatkozóan a Belarusz Köztársaság adóztatási jogát az egyezmény nem fogja korlátozni, azaz a belorusz fél az egyezmény által meghatározott kedvezményes forrásadókulcsok helyett a kifizetésekre a saját belföldi adómértékét alkalmazza.

A felfüggesztéssel az Egyezmény hatálya nem szűnik meg, ugyanakkor a felfüggesztés időtartama alatt a belorusz fél a felfüggesztett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit nem teljesíti. 

Fontos, hogy Magyarország továbbra is alkalmazza az Egyezmény rendelkezéseit, biztosítja az Egyezményből eredő kedvezményeket (az adóztatási jog korlátozását, kedvezményes forrásadókulcsokat, a kettős adóztatás elkerülésének magyar engedményeit stb.) a magyar–belorusz viszonylatú jövedelmekre

 

Pénzügyminisztérium - Nemzeti Adó- és Vámhivatal