2023. december 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, azaz a havi minimálbér 266 800forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben az alapbérként megállapított garantált bérminimum havi összege 326 000forint.[1]

2023. novemberében a minimálbér 232 000 forint, a garantált bérminimum összege 296 400 forint. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése az egyes adókötelezettségeknél az alábbi következményekkel jár.

Személyi jövedelemadó

Az Szja tv. minimálbérként[2] az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét határozza meg. Kivételt jelentenek az Szja tv. költségelszámolásra vonatkozó azon rendelkezései, ahol a mindenkori minimálbér alkalmazandó.

Az Szja tv. meghatározza az éves minimálbér[3] fogalmát is. Ez alatt a 2023 első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (232 000 forint) havi összegének tizenkétszerese értendő (2023-ban 2 784 000 forint).

E rendelkezések alapján a minimálbér alapulvételével meghatározandó értékhatárok az alábbiak:

 • a személyi kedvezmény havi összegének kiszámításakor 2023 decemberében a 232 000 forint egyharmada száz forintra kerekítve vehető figyelembe (77 300 forint),
 • a mezőgazdasági őstermelőknél 2023-ban
  • az adómentes őstermelői bevétel éves összege 1 392 000 forint,
  • az átalányadózásra vonatkozó éves bevételi értékhatár 27 840 000 forint, és
  • az átalányadózó őstermelőknek 1 392 000 forint átalányban megállapított jövedelme adómentes,
 • az átalányadózó egyéni vállalkozóknál 2023-ban
  • az átalányadózás éves bevételi értékhatára 27 840 000 forint, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végzőknél 139 200 000 forint,
  • 1 392 000 forint átalányban megállapított jövedelem adómentes,
 • a kifizető csekély értékű ajándékot évi egy alkalommal 23 200 forint értékben adhat egyes meghatározott juttatásként,
 • a szakszervezet béren kívüli juttatásként üdülési szolgáltatást évi 232 000 forint, a szövetkezet a tagjainak nem pénzben nyújtható béren kívüli juttatást évi 116 000 forint összegben adhat,
 • a kifizető több magánszemélynek szervezett vendéglátás, szabadidős rendezvény keretében személyenként 58 000 forint értékű ajándéktárgyat adhat egyes meghatározott juttatásként,
 • a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónál a távmunkavégzéssel összefüggésben igazolás nélkül, költségként elszámolható költségtérítés összege 2023 decemberében is legfeljebb 23 200 forint lehet. Ha a munkavállaló nem egész hónapban dolgozik távmunkában, akkor a havi összegnek a távmunkában töltött napokkal arányos része számolható el.

Szociális hozzájárulási adó

A Szocho tv.[4] minimálbérként az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét állapítja meg. Főszabály szerint a szochóból 2023-ban érvényesíthető kedvezmények számításakor ezért minimálbérként a 232 000 forintot kell figyelembe venni.

Az egyes külön adózó jövedelmek, például osztalék, árfolyamnyereségből származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem után fizetendő szocho alapjára vonatkozó éves adófizetési felső határ sem emelkedik az idén, ez továbbra is a 232 000 forint huszonnégyszerese, azaz 5 568 000 forint.

Ha a mezőgazdasági őstermelőnek a szochót a minimálbér alapulvételével kell teljesítenie, akkor minimálbérként az év első napján érvényes minimálbért, azaz havi 232 000 forintot kell figyelembe vennie 2023-ban.

Kivétel azonban az egyéni és társas vállalkozók kötelezettségeinek és a velük összefüggésben a szochóból igénybe vehető kedvezmény[5] megállapítására vonatkozó rendelkezésekben említett minimálbér, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum havi összege.[6] Ezekben az esetekben a 2023. decemberre vonatkozó kötelezettséget, illetve a kedvezmény alapját a 266 800forint, és a 326 000forint alapulvételével kell meghatározni.

Például annak az egyéni vállalkozónak, aki a vállalkozói szja szabályai szerint fizet szochót, az adóalapja a vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér 112,5 százaléka. 2023 decemberében az adó alapját a 266 800 forint vagy a 326 000 forint 112,5 százaléka jelenti. A havi minimum szocho 39 020 forint (266 800*1,125*0,13), garantált bérminimum esetében: 47 678 forint (326 000*1,125*0,13).

Társadalombiztosítási járulék

A Tbj.[7] szerint minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és

a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában főtevékenységtől függően a garantált bérminimum havi összege.

A 2023. decemberi tb-járulék megállapításakor minimálbérként 266 800 forintot, vagy szakképzettséget igénylő főtevékenységnél a garantált bérminimum havi összegét, azaz 326 000 forintot kell alapul venni.

Egyszerűsített foglalkoztatás

A magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételéből és nem kell szja-bevallást benyújtania, ha ez a bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget.[8] A mentesített keretösszeget az adóév első napján hatályos minimálbér vagy a garantált bérminimum alapulvételével kell meghatározni.

Ennek megfelelően a mentesített keretösszeg számításakor a 232 000 forint jelenti a számítás alapját. Ha a magánszemélynek alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár, akkor a mentesített keretösszeg meghatározásakor az emelt összegű garantált bérminimumot (296 400 forintot) kell alapul venni.

Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállalónál a munkáltató által fizetendő közteher mértékét és a nyugellátás számítási alapját a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével, 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

Ennek megfelelően 2023. december 1-jétől a közteher

 • a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1300 forint,
 • alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, vagyis 2700 forint,
 • filmipari statiszta esetében a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz 8000 forint.

A nyugellátás számítási alapja is változik, ami 2023. december 1-jétől:

 • 1 300 forint közteher fizetésével naponta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka, azaz 3 700 forint,
 • 2 700 forint vagy azt meghaladó közteher fizetésével naponta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka, vagyis 7 500 forint.

Rehabilitációs hozzájárulás

A rehabilitációs hozzájárulás[9] fizetésére köteles kifizetőnek a 2023. január 1-jén hatályos minimálbért, a 232 000 forintot kell alapul vennie, vagyis a rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke személyenként 9*232 000=2 088 000 forint.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Az ekho alkalmazására 60 millió forint összeghatárig van lehetőség, feltéve, hogy a magánszemély, az Ekho tv.[10] 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogviszonyokból származó jövedelme az adóévben eléri az év első napján érvényes minimálbér 232 000 forint – tizenkétszeresét.

Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató 2023 decemberében az általa kifizetett munkabérnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért, azaz a 266 800 forintot meghaladó részére veheti figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.

                                                                                   Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint.

[2] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. § 77. pontja.

[3] Szja tv. 3.§ 84.pontja.

[4] A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) 34. § 11. pontja.

[5] Szocho tv. 13. § (1) bekezdés b)-c) pontja.

[6] Szocho tv. 34. § 11. pontja.

[7] A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 4. § 14. pontja.

[8] Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 9. §-a.

[9] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdése.

[10] Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény.