2023-tól új adóalap-kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya[1], aki

 • a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után[2], vagy
 • magzat után[3]

családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

Fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

Az a 25. életévét betöltött fiatal anya is érvényesítheti 2023. január 1-től a 30 év alatti anyák kedvezményét, aki magzatra tekintettel a 30. életévének betöltését megelőzően vált jogosulttá a családi kedvezményre, és a gyermek 2023-ban születik meg.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege. 2023-ban a kedvezmény összege legfeljebb:

 • jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent.
 • teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint, ami összesen 899 914 forint adómegtakarítást jelent.

Jogosultsági hónap az a hónap, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága a fentiek szerint fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a következő, összevont adóalapba tartozó jövedelmekre érvényesíthető:

 1. a) az Szja tv. szerint bérnek minősülő jövedelmére (Szja tv. 3. § 21. pont),
 2. b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeire (ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét),
 3. c) az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül
 • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • egyéni vállalkozónál a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazásakor a vállalkozói kivétre, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelemre;
 • mezőgazdasági őstermelőnél az e tevékenységéből származó jövedelmére;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelmére (például: megbízási, felhasználási szerződés alapján folytatott tevékenység).

A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

Az adóelőleg-nyilatkozat benyújtható a munkáltatónak, kifizetőnek átadott hagyományos, papír alapú nyilatkozaton.

A kedvezményről bővebben az „Szja-adóalap-kedvezmények” című, 73. számú információs füzetben olvashat.

 

[1] A 30 év alatti anyák kedvezményéről szóló 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

[2] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)  29/A. § (3) bekezdés a) pontja

[3] Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés b) pontja