Az amerikai adóhatóság (továbbiakban: IRS) 2015. szeptember 23. napján kelt aláírásával hatályba lépett a FATCA törvénnyel módosított, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontjában nevesített Hatóságközi Megállapodás.

A Hatóságközi Megállapodás 8. paragrafusa alapján az Illetékes Hatóságok a Hatóságközi Megállapodást annak utolsó aláírási dátumától számított harminc (30) napon belül nyilvánosan elérhetővé teszik, mindkét Szerződő Állam általi hivatalos közzététel révén.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a fentiek szerinti közzétételt honlapján való publikáció útján teljesíti.

[NAV Kockázatkezelési és Kapcsolattartó Főosztály]