Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között 2022 végén született kölcsönös jogértelmezést megerősítő Egyetértési Megállapodás (Memorandum of Understanding) alapján a FATCA-megállapodás szerinti adatszolgáltatás és információcsere gyakorlata nem, csak a jogalapja változik.

2023. január 8-tól a 2014. évi XIX. törvénnyel kihirdetett FATCA-megállapodás jogalapjának a 2014. évi XLII. törvénnyel kihirdetett, az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló egyezmény tekintendő mint a két állam közötti, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt felváltó későbbi egyezmény.