Nem változott az a szabály, hogy ha a kisadózó vállalkozás éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, tehát nem kötelezett a 40 százalékos mértékű adó fizetésére, akkor erről a 21KATA-bevallás főlapján kell nyilatkoznia.

Ha a kisadózó vállalkozás éves bevétele meghaladja a 12 millió forintot,[1] azaz meg kell fizetnie a 40 százalékos mértékű adót, akkor nem nyilatkozatot, hanem bevallást kell benyújtania, a 21KATA 01-es lapján.

2021. január 1-jétől változtak a katás vállalkozások adófizetési és adatszolgáltatási szabályai, ezért a 21KATA-bevallás is átalakult.

  1. A katás vállalkozást a külföldi kifizetőtől származó bevétel után terhelő 40 százalékos mértékű adó bevallása[2]

a) Ha a kisadózó vállalkozás 2021-ben olyan külföldi kifizetőtől szerzett bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban[3] áll, akkor e bevétel után a kisadózó vállalkozásnak 40 százalékos mértékű adót kellett fizetnie a bevételszerzést követő hónap 12-éig.

Az adó alapja a bevétel 71,42 százaléka.

Ezt a 40 százalékos mértékű adót a 21KATA-bevallásban kell bevallani.

A bevallás 21KATA-KULF lapján havonta és kifizetőnként kell feltüntetni az adó alapjába tartozó bevételt, továbbá a bevételt juttató külföldi kifizető nevét és címét.

b) Ha a kisadózó vállalkozás vele kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló, ugyanazon külföldi kifizetőtől szerzett 2021-ben 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor 40 százalékos mértékű adót kellett fizetnie.

Az adót első alkalommal a 3 millió forintos összeghatár átlépését követő hónap 12-éig kellett megfizetni, utána pedig minden olyan hónap után 12-éig, amelyben a katás vállalkozás az adott külföldi kifizetőtől bevételt szerzett.

Az adó alapja a 3 millió forintot meghaladó összegű bevételrész 71,42 százaléka.[4]

Az adót szintén a 21KATA bevallásban kell bevallani az a) pontban írtak szerint.

 

  1. Adatszolgáltatás[5]

a) A katás vállalkozásnak továbbra is adatot kell szolgáltatnia azoknak az üzleti partnereinek[6] a nevéről, címéről, amelyektől a naptári évben 1 millió forintot meghaladó bevételt szerzett.

Az adatszolgáltatáskor nem kell figyelembe venni azokat a bevételeket, amelyekről a katás vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.

Az adatszolgáltatást a nyomtatvány 21KATA-02-es lapján kell benyújtani.

b) Új szabály 2021-től, hogy a katás vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia annak a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló Art.[7] szerinti kifizetőnek a nevéről, címéről és a tőle a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, mely kifizetőnek 40 százalékos mértékű adót kellett fizetnie.

Ezeket az adatokat is a nyomtatvány 21KATA-02-es lapján kell feltüntetni, jelölve, hogy a katás vállalkozás a kifizetővel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.

 

[1] Ha a katás vállalkozás nem minden hónapra köteles tételes adót fizetni, akkor 40 százalékos mértékű adó bevételi értékhatára annyiszor 1 millió forint, ahány hónapra a tételes adót fizetnie kellett. A 40 százalékos mértékű adót a bevételi értékhatárt meghaladó bevétel után kell megfizetni.

[2] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 8. § (6b) és (6d) bekezdése, 11. § (3a) bekezdése.

[3] A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja.

[4] Az adó alapjának meghatározásakor nem kellett számításba venni azt a bevételt, amely után a kisadózó vállalkozásnak az a) pont alapján kellett 40 százalékos adót fizetni.

[5] Katv. 11. § (5)-(5a) bekezdései.

[6] A nem egyéni vállalkozó magánszemélyek kivételével.

[7] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja.