Az EMCS-sel kapcsolatos részletes információk elérhetők

  • a NAV OPENKKK oldalán a Dokumentumok menüpont alatt (ezen belül ld. főként EMCS rendszer mappa, Új jövedéki adó törvényhez kapcsolódó dokumentumok mappa), valamint
  • az Információs füzetek menüpont alatt a „Jövedéki adó, vám” című részben.