2021. március 11-én változtak a munkaügyi kapcsolat rendezettségéhez szükséges feltételek, amelyekkel a foglalkoztatás minden szempontból szabályosnak tekinthető.[1] A változás legfontosabb eleme, hogy már az egyszeri, végleges határozattal megállapított adózói mulasztás is kizárja a munkaügyi kapcsolatot rendezettségét, vagyis a nem rendezettség megállapításához ismételt mulasztás feltárására és szankcionálására nincs szükség. Így, ha valaki például nem jelenti be alkalmazottját, a bírság mellett már az első alkalommal felkerül a mulasztók listájára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján havi rendszerességgel nyilvánosságra hozza azok adatait, akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A jogszabályváltozás a közzétételt is érinti, így a NAV a következő közzétételtől kezdve a következő listákat szerepelteti honlapján:

  • a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listája[2],

  • a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listája az új, 2021. március 10. utáni szabályozás szerint[3], valamint  

  • a 2021. március 10-ig hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listája[4]. Ez a közzétételi lista a 2021. március 10-ei állapotot tükrözi, és mindaddig nyilvános, amíg azon olyan adózók is szerepelnek, amelyeknek az adatait a NAV a 2021. március 10-ei jogszabályi rendelkezések alapján tette közzé, és a kétéves közzétételi időtartam még nem telt el.


[1] A rendezett munkaügyi kapcsolat feltételrendszerét az új, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (XIII. 10.) Korm. rendelet szabályozza.

[2] Az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (Art.) 265. § (1) bekezdése alapján. Fájlnév: Be nem jelentett alk. fogl. adózók összesen.

[3] Az Art. 265. § (2) bekezdése alapján. Fájlnév: Nem rendezett munkaügyi kapcs. rend. adózók új rend. szerinti.

[4] 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Fájlnév:Nem rendezett munkaügyi kapcs. rend. adózók régi rend. szerinti.